Spring videre til indhold
Book en demo
acontofaktura

Acontofakturaer er en vigtig del af faktureringsprocessen i mange brancher, men for mange kan de virke forvirrende og komplicerede.

Hvad er en acontofaktura egentlig, og hvornår bruger man dem? Hvordan adskiller de sig fra almindelige fakturaer, og hvilke fordele kan de tilbyde både virksomheder og kunder?

I dette blogindlæg kommer vi med svarene på alle disse spørgsmål. Læs med og bliv meget klogere på acontofakturaer.

Hvad er en acontofaktura?

En acontofaktura er en type faktura, der bruges til at opkræve betaling for en del af en samlet leverance eller et projekt, inden den endelige faktura udstedes.

Metoden bruges ofte i brancher som byggeri, rådgivning og andre projektbaserede erhverv, hvor arbejdet strækker sig over en længere periode.

Du kender måske allerede acontofakturaer fra dine vand- og varmeregninger, hvor du betaler aconto – altså forud – for dit forventede forbrug, og så bliver det endelige beløb afregnet senere. Har du betalt for meget i aconto i forhold til dit faktiske forbrug i løbet af året, får du penge tilbage. Har du betalt for lidt, vil du modtage en ekstra opkrævning.

Det fungerer på samme måde i erhvervslivet. 

Acontofakturaer fungerer som en form for delbetaling, hvor kunden betaler for det arbejde eller de materialer, der allerede er leveret, mens resten af betalingen afregnes ved projektets afslutning.

Ved at bruge acontofakturaer kan din virksomhed forbedre likviditeten og sikre en mere stabil pengestrøm gennem projektets varighed. Samtidig giver det kunden mulighed for at fordele udgifterne over tid, hvilket kan være lettere at håndtere i budgettet.

Læs mere: Få styr på likviditeten: 8 tips til effektiv likviditetsstyring

Hvornår bruger man en acontofaktura?

En acontofaktura bruges i situationer, hvor der er behov for at opkræve betaling for en del af en samlet leverance eller et projekt, før det er afsluttet. 

Det er især relevant i brancher, hvor arbejdet strækker sig over en længere periode og kræver løbende finansiering.

Her er nogle typiske scenarier, hvor acontofakturaer anvendes:

 • Byggeprojekter: I byggebranchen er det almindeligt at bruge acontofakturaer, da projekter ofte er omfattende og langvarige. Ved at udstede acontofakturaer kan entreprenører sikre sig betaling for udført arbejde og leverede materialer løbende, hvilket hjælper med at dække omkostningerne og opretholde likviditeten.
 • Rådgivning og konsulentarbejde: Konsulenter og rådgivere, der arbejder på længerevarende projekter, kan også drage fordel af acontofakturaer. Det giver dem mulighed for at modtage betaling i rater i takt med, at projektet skrider frem, i stedet for at vente på den endelige afregning ved projektets afslutning.
 • Leverancer af varer: Hvis en virksomhed leverer varer over en længere periode, kan de udstede acontofakturaer for de leverede varer undervejs. Det sikrer, at de modtager betaling for det, der allerede er leveret, hvilket reducerer risikoen for tab og forbedrer pengestrømmen.
 • Læs mere: Pengestrømsopgørelsen: Hemmeligheden bag god økonomistyring
 • Serviceaftaler: Virksomheder, der tilbyder løbende serviceaftaler som vedligeholdelse eller abonnementer kan også bruge acontofakturaer til at opkræve betaling for ydelserne løbende. Det giver en mere stabil indtægtsstrøm og gør det nemmere at planlægge økonomien.

Hvad skal en acontofaktura indeholde?

Grundlæggende skal en acontofaktura indeholde præcis det samme som en almindelig faktura.

Ifølge SKATs retningslinjer skal en faktura indeholde:

 • Udstedelsesdato (fakturadato)
 • Fakturanummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen
 • Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr. eller SE-nr.)
 • Sælgers navn og adresse
 • Købers navn og adresse
 • Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser
 • Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato)
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • Gældende momssats
 • Det momsbeløb, der skal betales

Det er altså den info, som du skal have med i din acontofaktura.

Du kan dog med fordel vælge at gøre det tydeligt, at der her er tale om en acontofaktura, så der ikke er nogen tvivl hos modtageren.

Skal der moms på en acontofaktura?

Ja, der skal moms på en acontofaktura, for at svare helt kort.

Det er vigtigt, at der er moms på de løbende acontofakturaer, og at der ikke først kommer et momsbeløb på den sidste faktura, da det kan give et frygteligt rod i momsbetalingen.

Det vil altså sige, at du skal behandle dine acontofakturaer på præcis samme måde, som du ville behandle en ganske almindelig faktura.

CFO'ens guide til 2024

CFO'ens guide til 2024

Bliv klogere på virksomheders forbrug i en mere og mere automatiseret og digitaliseret verden