Spring videre til indhold
Book en demo

Dette er den tredje gæsteblog i en serie, hvor vi har snakket med en række Pleo Partner brancheeksperter om de udfordringer, muligheder og radikale transformationer bogholderbranchen står overfor.

I denne uge har vi snakket med Jesper Juhl Hansen fra Monero.

Hvordan har bogholderbranchen ændret sig siden du begyndte? Hvilke store ændringer er der sket i løbet af de seneste 10 år?

Monero blev i 2011 stiftet på idéen om at
bogholderi må kunne gøres nemmere og fra starten har det været målet at
udnytte IT til at gøre arbejdsgange i bogholderiet nemmere. Vi har
aldrig haft et fysisk bogholderi, men meget har alligevel ændret sig. I
starten skulle mange ting håndbæres og håndteres manuelt, eksempelvis
skulle de fleste bilag indscannes – det var noget vi havde
studentermedhjælpere til – og aftaler og regnskaber skulle fysisk
underskrives. I dag kommer de fleste bilag som PDF filer direkte fra
leverandøren og ind i regnskabssystemet. Dokumentation og pengestrømme
bliver hele tiden håndteret smartere – og studentermedhjælpere bruger vi
ikke længere til at løse manuelle opgaver.

Det er vores oplevelse at bogholderens engagement i virksomheden
er blevet større – at bogholderens mandat og rolle har udviklet sig – at
bogholderen kan mere. Tilstedeværelsen af gode softwareløsninger har
gjort mange af bogholderens opgaver nemmere og aldrig har
produktiviteten for en bogholder været så høj. Bogholderens værdibidrag
målt som timeindsatsen er øget markant over de sidste 10 år. De
ændringer som er sket åbner i høj grad op for en verden af spændende
muligheder, hvor man som bogholder mere end nogensinde kan være med til
at sætte sit præg.

blog-break-02-copy-5@2x.jpg

Hvad mener du er den største udfordring, som bogholdere står overfor i dag?

Bogholderi er et regelbaseret erhverv og derfor en svær størrelse
at jonglere med for mange virksomhedsejere og ledere. Egentlig synes
jeg reglerne løbende forenkles, men kravene er stadig høje og det er her
de største udfordringer ligger. Gode softwareløsninger gør
rutinearbejdet lettere – det er blevet en daglig luksus. Men
lovgivningen skal stadig overholdes og her tror jeg at branchen kommer
til at savne nogle kompetencer. 

Derudover er det mere end nogensinde vigtigt at følge med og være
forandringsparat. Konkurrencen indenfor softwareløsninger, der letter
bogholderens arbejdsopgaver er stor – og løsningerne får til stadighed
større indflydelse. Bogholdersoftware til små og mellemstore
virksomheder er blevet billigt og er ofte webbaseret – som dermed kan
tilgås fysisk løsrevet fra et kontor. Opdateringsfrekvensen er høj og
levetiden blevet kort. Løsninger skal samtidig kunne udveksle data på en
let og gnidningsfri måde, hvilket ofte opfattes som en kompleks
størrelse. Kombinationen af tilgængelighed, kompleksitet og pris betyder
at flere virksomheder vælger at outsource deres bogholderi.
Outsourcing-trenden tror vi fortsætter og vi tror det vil udfordre
bogholderens rolle.
 

Hvilke værktøjer bruger du ugentligt/månedligt og hvordan gør de dit arbejde lettere?

Kommunikation og overblik er nøgleord og det har de altid været.
Løsninger som på en let og tilgængelig måde skaber overblik og kontrol –
og som derved understøtter effektivitet – det er de løsninger vi holder
mest af. De vigtigste værktøjer er dem som gør os til en god business
partner til modtageren – for håndtering af data mellem systemer kan
automatiseres, men det kan menneskers adfærd og dialogen mellem dem
ikke.

Med udviklingen indenfor digitalisering og automatisering,
hvordan tror du så at bogholderbranchen vil ændre sig i løbet af de
næste 10-15 år?

Vi tror klart på at bogholderbranchen vil udvikle sig og at
bogholdere vil få endnu større indflydelse på de forretninger, hvor de
agerer sparringspartner. Kravene til bogholderen vil udvikle sig og den
dygtige bogholder vil oftere bliver inviteret med når der skal træffes
strategiske beslutninger.  Det har været trenden de seneste 5 år og den
vil fortsætte. Det er naivt at tro at virksomhedsejere og CEO’s sætter
sig ind i de mere og mere komplekse IT løsninger som kommer på markedet.
Det bliver fremover bogholderen som leverer de tilpassede brugbare
løsninger, der passer til lige præcis det stadie kunden er i – og
bogholderen som leverer både integrationsløsninger samt håndterer
datakontrolopgaven.

ad-partner-program-02-copy-DK@2x-1.jpg