Spring videre til indhold
Book en demo

Vi har taget en snak med Pleos VP Product Growth, Haresh Bajaj for at blive klogere på, hvad der ligger bag vores globale ekspansion.

For nylig sagde vi “bonjour!” til Frankrig, “hei!” til Finland og “hallo!” til Holland, og siden begyndelsen af året har vi lanceret Pleo i otte nye lande – men vi er ikke færdige endnu. 

Det er ikke en ensartet eller nem proces at lancere sig på et nyt marked – vi bliver hele tiden klogere og må indimellem tage vores valg op til genovervejelse.

Haresh har gjort os klogere på, hvad det har indebåret at lancere vores udgiftsløsning på tværs af Europa, samt på nogle af de uforudsete udfordringer som vores team har måttet overvinde undervejs. 

Hvorfor lancerer vi Pleo på nye markeder?

Vores vision er, at alle medarbejdere skal føle sig værdsat på arbejdspladsen. For at det skal kunne blive en realitet, er det vigtigt, at de bruger mindst mulig tid på banale og ensformige opgaver, så de kan fokusere på det, der giver mest værdi. 

Af den grund skabte vi Pleo, så du kan overlade din virksomheds registrering af udgifter, håndtering af tilbagebetalinger og godkendelse af udgifter til os.

Efter at have beskæftiget os med både Storbritannien, Danmark, Tyskland, Sverige, Spanien og Irland i seks år kom vi frem til, at vores kunders underliggende behov minder meget om hinanden – fælles for dem alle er, at virksomhedernes udgiftshåndtering ikke er optimal.

Der er sket et stort skift på arbejdsmarkedet i kølvandet på pandemien. Flere og flere virksomheder er mere venligt stillede over for den digitale omstilling, ønsker at slippe af med manuelle processer og giver i højere grad deres ansatte større ansvar, når det kommer til beslutninger.

Derudover sker der lige nu et naturligt skift i retning af virksomhedskulturer med mere selvbestemmelse – heldigvis passer det perfekt sammen med vores vision om, at alle medarbejdere skal føle sig værdsat på deres arbejdsplads.

Hvilken proces ligger der bag lanceringen af Pleo på nye markeder?

Lanceringerne på de nye markeder i år har mindet meget om hinanden, men resultatet har ikke altid været det samme.

Vi undersøger altid hvert enkelt land i dybden for at forstå markedet, de vigtigste kundebehov, forbrugsvaner, kulturelle nuancer, individuelle regnskabs- og skatteregler, bogføringspraksisser og juridiske krav.

Vi har også et unikt team, der står for at udarbejde et lokalt, skræddersyet produktudbud, og som planlægger vores kommercielle vej til markedet. 

Derudover understøttes teamet af en mindre afdeling, der er med til at sikre, at vi følger vores regelsæt, og at alle erfaringer fra tidligere lanceringer bruges til at booste de kommende lanceringer.

Hvilke udfordringer har vi haft?

Vi er efterhånden stødt på mange forskellige udfordringer. En af de største var at rekruttere nye medarbejdere i lande, hvor de stort set ikke kendte til Pleo. 

Derudover har det været udfordrende at lære vores nye kunder og de nye markedsforhold at kende. 

Vi vidste, at vi var nødt til at få en fuld forståelse for vores nye kunder og deres marked, hvis vores løsninger skulle kunne opfylde deres reelle behov. Derfor var det vigtigt for os at blive klogere på, præcis hvor og hvordan vi skulle sætte ind på det nye marked for at kunne nå ud til de første kunder.

Men med så mange nye markeder på så kort tid kan man hurtigt blive lidt for selvsikker. Det har derfor været vigtigt for os at forblive ydmyge og vigtigst af alt at tage tingene én dag af gangen.

Hvad har du lært om at lancere en virksomhed på nye markeder? 

Efterhånden som vi begyndte at lancere Pleo på nye markeder og investere i vores strategi, blev vi faktisk ret gode til det. Vi gik fra at sælge vores løsning på seks markeder i begyndelsen af året til nu at være aktive i 14 lande – så ud fra et rent matematisk synspunkt, er der ikke nogen tvivl om, at det er et godt fremskridt. 

Vores kunder er både vores største fans og vores største kritikere, så det har været meget givende at lade dem være dommere over vores produkt frem for at bruge tid på at forsøge at gætte os frem til den rigtige løsning internt i teamet.

Derudover har vi for hver ny markedslancering udarbejdet en strategi, der løber over 12 måneder. Strategiens grundlæggende princip er, at der ikke findes et perfekt produkt, og at vi arbejder os frem i den omvendte rækkefølge, end hvad man normalt forbinder med en produktlancering. 

Det betyder, at vi introducerer Pleo for nye kunder hurtigere og arbejder sammen med dem for at optimere produktet, så det passer så godt som muligt til deres behov. 

Denne metode har reduceret en masse unødvendige samtaler internt i teamet, idet vores fokus har været rettet mod, hvordan vi hurtigst muligt kunne få værktøjet ud til kunderne frem for at have den perfekte løsning til at starte med. 

Derudover har vores hastige udvikling sat skub i vores team både internt og eksternt, hvilket har været helt ideelt, netop fordi vi er så afhængige af, at vores virksomheds mange afdelinger og eksterne partnere leverer deres bedst mulige bidrag til det samlede produkt.

Hvad er det næste skridt for Pleos markedsudvidelse?

Jeg kan med en god portion selvtillid sige, at vi allerede ved, hvordan vi lancerer os selv på de europæiske markeder. 

Vores fokus lige nu er at lære, hvordan vi skaffer kunder i stor skala, prioriterer vores produktplan på vores 14 markeder og forbedrer vores værktøj på lokalt plan. Derudover vil vi gerne blive klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig og rentabel forretning, der ikke går på kompromis med den glæde, vi skaber for vores kunder.

Men det mest spændende ved det hele er, at vi lige nu er i gang med en undersøgelse, der skal hjælpe os med at pejle os ind på, hvilke markeder vi skal forsøge os på uden for Europa.

Hvis du også synes, det lyder spændende, kan vi anbefale dig at holde øje med artikler som disse!

Hvor synes du, at vi skal lancere Pleo næste gang? Giv os dit bud her

blog banner dk