Gå vidare
Boka en demo
future-of-accountancy

Den teknologiska utvecklingen påverkar hela våra liv. Hemma, på jobbet, när vi reser. Utgiftshanteringen i våra företag är inget undantag.

År 2013 presenterades en ACCA-rapport som hävdade att redovisningskonsulterna skulle gå samma öde som dinosaurierna till mötes, om de inte omfamnade teknologin. Det var åtta år sedan.

Robotar som tar över våra dagliga jobb har länge varit ett återkommande skräckscenario när diskussioner om framtiden ägt rum. För redovisningskonsulterna ser det annorlunda ut. Branschen de verkar i mår bra av teknologisk utveckling. Det främjar innovation.

Det är bara en tidsfråga innan det administrativa arbetet blir helt automatiserat – och för dig som redovisningskonsult är det viktigt att komma ihåg att det är en bra sak. Istället för att lägga din tid på manuellt pappersarbete, kan du ta dig an fler kunder och hjälpa dem att nå viktiga mål i sina företag.

Vi genomförde en undersökning bland våra partner, en härlig skara redovisningskonsulter som använder Pleo när de hanterar sina kunders bokföring, för att ta reda på hur framtiden egentligen ser ut för redovisningsbranschen.

Den här rapporten baseras på resultaten från en undersökning som nyligen genomfördes av Pleo bland totalt 191 deltagare från vår Partner-portal i Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien.

72% av redovisningskonsulterna tror att bokföring och datainsamling kommer att automatiseras de kommande tio åren

Den första dokumenterade bokföringen som upptäckts är 7 000 år gammal och hittades i Mesopotamien.

Visst har vi kommit långt sedan vi räknade ben på stenplattor för att hålla koll på våra transaktioner, men vissa bokföringsrelatade uppgifter känns nästan lika uråldriga.

Enligt våra partner finns det dock ingen anledning att tappa hoppet.

78% av redovisningskonsulterna tror att programvaror kommer ta över administrativa uppgifter de kommande fem åren

Vi pratar inte bara om datainsamling och bokföring. Samma sak gäller nämligen nästan alla administrativa uppgifter som ligger på redovisningskonsulternas bord varje vecka.

Tanken på att överlämna de repetitiva uppgifterna till smart programvara låter lockande för många redovisningskonsulter.

Där hjälper också vi till – 86% av våra partner säger att Pleo har hjälpt dem reducera tiden de lägger på administrativa uppgifter.

77% av redovisningskonsulterna tror att bokföringen kommer bli mer molnbaserad de närmaste fem åren

En studie som gjordes av Accounting Today uppskattar att industrin för molnbaserad bokföring kommer att uppgå till ett värde av 11,8 miljarder dollar år 2026.

Men vilka fördelar har egentligen molnbaserad bokföring? Förutom att det frigör tid för redovisningskonsulter, uppdateras all data i realtid. Samtidigt görs automatisk backup, vilket minskar risken för att datan hackas eller förstörs.

Att förstå och analysera datan är en svårare uppgift. Många tror att AI kommer att spela en viktig roll här. Möjligheten att analysera data i större skala med hjälp av teknologi öppnar nya dörrar för redovisningskonsulter. Marknadsutsikterna blir mer tydliga, samtidigt som arbetet kring finansiella risker, bedrägerier, revision och liknande blir lättare att kontrollera. Mer om detta kan du läsa i vår e-bok.

68% av redovisningskonsulterna tror att rådgivningstjänster kommer bli viktigare de närmaste fem åren

Redovisningskonsulternas kunskaper hjälper dem att se mer än siffror. De ser mönster och möjligheter som leder till bättre affärsbeslut – sådant som många företag desperat efterfrågade under 2020.

Nytänkande redovisningskonsulter har makten att bli flera företags externa ekonomichef, med förtroendet att sätta kunderna i bästa möjliga finansiella position. Det är ett stort ansvar – men också spännande.

Utan teknologiska framsteg hade möjligheterna varit färre. Mer tid över innebär mer värde för kunderna. För som vår partner Karin Lodin från Klostermark Accounting uttryckte det – "Redovisningsbyråns faktura ska inte vara straffet för kunders ineffektiva arbetssätt".

65% av redovisningskonsulterna upplever utmaningar med att få kunder att använda ny teknologi

Det går inte att komma ifrån att en industri som fungerat likadant sedan urminnes tider kan ha svårt att anpassa sig. Men när de nya lösningarna är tillräckligt smidiga övertygas kunderna snabbt.

Vi har hjälpt företag att byta ut sina manuella processer mot en automatiserad lösning i många år nu. Vårt senaste tillskott är bara ett exempel på hur vi hjälper företag att hantera utgifter – Pocket håller koll på alla former av egna utlägg och ser till att du vet vad företaget är skyldigt medarbetarna, och vice versa.

Vill du veta mer eller har du några frågor? Vårt Partnerskapsteam står gärna till tjänst. Välkommen att ställa alla frågor du har om allt från onboarding till tekniska frågor, via idéer kring hur du motiverar dina kunder att ta steget mot smidigare arbetsflöden.

SE v03 pink