Gå vidare
Boka en demo
kontering av faktura

Som företagare behöver du ha koll på hur inkomster och utgifter bokförs korrekt – och då är kontering en viktig del av processen. I den här artikeln går vi igenom vad som menas med kontering av faktura och hur kontering går till. Vi ger dessutom exempel på kontering av faktura och delar med oss av fördelarna med automatisk bokföring. Allt för att du ska kunna säkerställa korrekt bokföring av dina affärshändelser.

Vad är kontering?

Så vad betyder egentligen kontering? Jo, det betyder att bokföra en affärshändelse och dokumentera hur den påverkar företaget. Ditt företag hanterar flera olika typer av utgifter och intäkter, och när du konterar för du in dem på konton. Syftet är att underlätta skapandet av rapporter för verksamhetens resultat. 

Enligt Bokföringslagen ska alla affärshändelser som genomförs i ett företag konteras, inklusive försäljning och utförda jobb.

För att skapa en tydligare struktur i bokföringen är det praktiskt att använda olika konton för dina intäkter och kostnader. 

Hur många konton används vid kontering?

Vanligtvis används tre konton vid kontering av faktura: bankkonto, momskonto och ett underkonto för den vara som köps eller säljs. För att skilja på inkomster och utgifter ska du alltid numrera dina konton. Företag följer vanligtvis en grundkontoplan som varierar beroende på verksamhet. Kontona i grundkontoplanen är uppdelade i olika kategorier, inklusive olika varor som säljs. 

Kontering med dubbel bokföring

Dubbel bokföring innebär att varje affärshändelse bokförs två gånger. Här använder du dig av debet och kredit – vilka representerar två sidor av ett bokföringskonto. På debetsidan konteras verksamhetens resurser, till exempel tillgångar och kostnader. På kreditsidan syns varifrån företaget erhåller sina resurser, inklusive skulder och eget kapital, samt intäkter. Summan av debet och kredit ska vara noll. Om summan inte stämmer överens har något felaktigt bokförts. 

Läs även: Guide: Allt om bokföring för enskild firma

Är kontering och bokföring samma sak?

Som sagt handlar kontering av faktura om att tilldela transaktioner rätt konton, vilket är en del av bokföringsprocessen. Å andra sidan är bokföring den övergripande processen som inkluderar insamling, registrering och rapportering av alla finansiella händelser. 

Hur gör man en kontering av faktura?

Hur du konterar en faktura beror på fakturans typ och innehåll, men också vad du har köpt. Det är i de flesta fall upp till dig att välja exakt vilket konto en händelse ska bokföras på. Vanligtvis utgår du från en färdig kontoplan för att underlätta konteringsprocessen. 

Exempel på kontering av faktura – att bokföra affärshändelser 

Du tar emot en faktura

Så här bör du bokföra när du mottar en faktura. Du kan välja att antingen använda datumet då du mottar fakturan (ankomstdatum) eller datumet då fakturan är utfärdad. Ofta skiljer sig dessa datum med bara med några dagar, så valet av metod har vanligtvis inte en betydande inverkan.

DEBET

KREDIT

Konto

Belopp

Konto

Belopp

4 000

6 000

2 440

7 500

2 640

1 500

I exemplet får du en faktura på 7500 kr för ett inköp och bokar upp den som en leve­ran­törsskuld [2440]. Kostnaden för inköpet bokförs, i det här fallet ett material­inköp, [4000], och momsen lyfts [2640]. Du betalar fakturan [2440] via företagskontot [1930].

Du skickar en faktura

Så här bokför du när du skickar en faktura. Fakturadatumet är den dag som anges på fakturan, vilket normalt sett är dagen då fakturan skickas. Om du vill kan du även föra in fakturan i en kundreskontra, vilket är en sidoordnad bokföring för kundfordringar. Många bokföringsprogram erbjuder möjligheten att skapa en reskontrabokföring där fakturorna automatiskt läggs till vid grundbokföringen.

DEBET

KREDIT

Konto

Belopp

Konto

Belopp

1 920

7 000

1 510

7 000

Kunden betalar en faktura [1510] till ditt plusgiro [1920].

Läs även: Bokföringsprogram: Allt om vilket bokföringsprogram som är bäst 

Vad är automatisk kontering? 

Visste du att kontering av faktura kan utföras automatiskt? Automatisk kontering innebär att systemet som hanterar fakturan genererar ett förslag på kontering baserat på specifika dimensioner, såsom leverantör eller fakturareferens. På så sätt slipper du manuellt välja konton för att kontera en faktura, och attestanten behöver enbart granska och godkänna.

Varför automatisk kontering? 

Automatisk kontering erbjuder snabbare flöden, bättre kontroll och minskad manuell hantering med färre fel vid behandlingen av leverantörsfakturor genom hela bokföringsprocessen. Spara tid och undvik kostsamma fel genom att automatisera din fakturahantering med Pleo. Pleo är ditt smarta fakturahanteringssystem som samlar in, bearbetar, godkänner, betalar och bokför dina fakturor – allt på ett och samma ställe.

The CFO's playbook for 2024

CFO-handboken 2024

Så får du koll på utgifterna i en digitaliserad och automatiserad värld