Spring videre til indhold
Book en demo
Konsolidere regnskab

Konsolidering af regnskaber er en kompleks proces, der involverer sammenlægning af aktiver, forpligtelser og andre finansielle poster fra to eller flere enheder til dannelse af ét konsolideret regnskab.

Typisk refererer konsolidering af årsregnskaber til den proces, hvor datterselskaber samler deres finansielle resultater under paraplyen af et moderselskab. Kort sagt kan man sige, at et konsolideret regnskab er sådan, regnskabet ville se ud, hvis alle virksomhederne var én.

Konsolidering af regnskaber er afgørende for virksomheder af flere grunde. For det første giver det et fuldstændigt og nøjagtigt overblik over virksomhedens økonomiske præstationer på tværs af alle enheder og datterselskaber. Dette gør det muligt for beslutningstagere at træffe informerede strategiske beslutninger.

For at illustrere vigtigheden kan du prøve at forestille dig følgende:

Du er en højtstående leder i en voksende koncerngruppe, der opererer på tværs af flere brancher og lande. I løbet af de sidste par år har din virksomhed investeret massivt i forskellige datterselskaber, og på overfladen ser alt lovende ud. Men når du kaster blikket på det finansielle landskab, er det som at prøve at samle et IKEA-skab uden manual.

Det er her, konsolideringafregnskaber træder ind i billedet som din hjælpende hånd. Hvad der på overfladen kan virke som en tør og teknisk proces, kan vise sig at være nøglen til at samle alle de regnskabsmæssige dele fra dine forskellige datterselskaber og danne et sammenhængende billede af koncernens økonomiske sundhed. Konsolideringafregnskabet er altså ikke blot et spørgsmål om overholdelse af regler og regulativer, men snarere en fundamental øvelse for din virksomheds strategiske beslutningsproces.

At kunne se det store billede ved at samle alle regnskabsmæssige dele fra forskellige datterselskaber og danne et sammenhængende økonomisk landskab er afgørende for enhver virksomheds succes.

Dyk ned i vores guide om konsolidering af regnskaber, hvor vi går i dybden med, hvordan processen kan være med til at styrke din virksomheds strategiske beslutninger og bæredygtighed.

Få det ultimative overblik gennem konsolidering af regnskabet

Hvis du arbejder med økonomien i en virksomhed, som har flere datterselskaber, er der ganske mange fordele ved at konsolidere dit regnskab. 

Ud af dem er der dog alligevel to markante fordele, som skiller sig ud fra mængden:

1) Det ultimative økonomiske overblik

Hvis din virksomhed har flere datterselskaber,  der hver især opererer i forskellige brancher og på tværs af geografiske områder, vil du også opleve, at hver enhed har sine egne indtægter, udgifter og finansielle mål. Uden konsolidering ville du sidde fast med en labyrint af økonomiske data uden sammenhæng. Med et konsolideret regnskab bringer du orden i kaos. Det giver dig mulighed for at se det store billede og forstå, hvordan alle disse enheder bidrager til din virksomheds samlede præstation.

2) Beslutningstagning med klarhed

Når du skal træffe strategiske beslutninger, kræver det mere end intuition. Det kræver et solidt grundlag baseret på fakta og tal. Her kommer et konsolideret regnskab dig til undsætning, da denne proces er med til at give ledelsen og beslutningstagere en detaljeret oversigt over økonomiske nøgletal på tværs af hele organisationen. Det vil altså give dig den betragtelige fordel, at du ikke længere skal gætte dig frem til, hvordan hver enhed bidrager til bundlinjen. Du har nøjagtige data, der hjælper dig med at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler. På den måde forbedrer konsolideringen af regnskabet grundlaget for informerede og målrettede beslutninger.

Øvrige fordele ved at konsolidere sit regnskab

Men festen stopper ikke her. Ud over disse to markante fordele bringer en konsolideringafregnskabet også en række andre fordele, som er værd at nævne.

Forbedret gennemsigtighed

Et konsolideretregnskab giver alle interessenter, herunder investorer, långivere og interne ledere, en klar og sammenhængende opfattelse af virksomhedens økonomiske sundhed. Dette skaber tillid og gør det lettere at tiltrække investeringer og finansiering.

Bedre risikostyring

Ved at have et komplet overblik over alle enheders økonomiske resultater kan ledelsen identificere potentielle risici tidligt og træffe proaktive foranstaltninger for at minimere dem. Dette er afgørende for at beskytte virksomhedens økonomiske stabilitet.

Nemmere benchmarking

Et konsolideretregnskab gør det lettere at sammenligne virksomhedens præstation med branchestandarder eller konkurrenter. Dette kan afsløre områder, hvor der er plads til forbedring, og hjælpe med at udvikle strategier for at forbedre konkurrenceevnen.

Effektiv ressourceallokering

Med en tydelig forståelse af, hvordan hver enhed bidrager til resultatet, kan virksomheden træffe beslutninger om ressourceallokering, herunder investeringer i vækstmuligheder og omstrukturering af mindre produktive områder.

Samlet set kan et konsolideret regnskab give en masse gode indsigter, som kan hjælpe din virksomhed med at træffe velinformerede beslutninger og generelt drive virksomheden mod succes. Og når det kommer til at forvalte økonomien i flere enheder, kan brugen af firmakort være en effektiv måde at håndtere forskellige udgifter og finansielle strømme på. Med et firmakort får din virksomhed mulighed for at administrere udgifter, spore transaktioner og simplificere økonomistyring på tværs af organisationen.

Udfordringer i processen

Selvom konsolidering af regnskaber altså kan være en yderst fordelagtig og givtig proces for virksomheder, er det ikke uden sine udfordringer. Når du arbejder med flere enheder, forskellige regnskabssystemer eller komplekse ejerstrukturer, kan det skabe en række hindringer på vejen mod at opnå et præcist og effektivt konsolideret regnskab. 

Her er nogle af de typiske udfordringer, virksomheder kan støde på, samt nogle praktiske råd til at håndtere dem:

Valutaomregning

Hvis din virksomhed opererer på tværs af landegrænser, ser du formentlig ind i at håndtere forskellige valutaer. Det kan være med til at komplicere konsolideringsprocessen, da valutakurser kan ændre sig over tid. En løsning er at anvende automatiserede værktøjer til valutaomregning og at have en klar politik for, hvordan valutaomregning skal udføres.

Forskellige regnskabssystemer

Når datterselskaber bruger forskellige regnskabssystemer, kan det være udfordrende at få sammenflettet data korrekt. Det er vigtigt at standardisere regnskabspraksis på tværs af organisationen og investere i kompatible regnskabssystemer eller integrationsløsninger.

Komplekse ejerstrukturer

Hvis din virksomhed har komplekse ejerstrukturer med flere niveauer af datterselskaber, kan det føre til øget kompleksitet i konsolideringsprocessen. Her er det afgørende at have klare ejerskabsoplysninger og forstå de regulatoriske krav for at sikre korrekt rapportering

Datapræcision

En af de mest kritiske udfordringer i konsolideringsprocessen er at sikre datapræcision. Fejl i konsoliderederegnskaber vil selvsagt medføre risikoen for  alvorlige konsekvenser, både af juridisk og finansiel karakter. Derfor er det vigtigt at have strenge processer for datakontrol og kvalitetssikring.

Juridiske og regulatoriske krav

Hvert land har sine egne regler og standarder for finansiel rapportering. Derfor kræver det en dyb forståelse af lokale og internationale regler samt nøje overvågning af ændringer i lovgivningen for at navigere i dette komplekse landskab.

​​Kort sagt handler det om at være proaktiv og forudse udfordringerne, inden de opstår, og have en plan for at imødegå dem. 

Ved at være proaktiv sikrer du, at konsolidering af regnskaberne ikke kun opfylder de nødvendige krav, men også bidrager til at give din organisation det klare finansielle overblik, den har brug for for at træffe velinformerede beslutninger.

Du vil måske også synes om ...