Spring videre til indhold
Book en demo
Kontering

Kontering er ikke bare et teknisk begreb i bogføringsverdenen – det udgør livsnerven i enhver sund forretning. Hvis du nogensinde har ønsket dig en magisk genvej til bedre økonomisk styring, så er kontering nøglen til at låse op for denne økonomiske magi. 

Som virksomhedsejer står du overfor daglige udfordringer, der kræver nøjagtig sporing af indtægter, udgifter og økonomiske resultater. Kontering er et nøglebegreb i den henseende, da det dækker over processen med at holde styr på, hvad indtægterne og udgifterne i din virksomhed i virkeligheden er gået til.

I dette blogindlæg vil vi derfor udforske, hvad kontering helt præcist indebærer, og hvorfor det er afgørende for enhver virksomheds succes.

Hvad er kontering?

Kontering er selve rygraden i ethvert økonomisk system, men lad os nedbryde det uden at falde i teknisk snørklede termer. Kontering handler om at spore og registrere alle virksomhedens økonomiske transaktioner. Det indebærer at tildele koder, kaldet kontonumre, til hver transaktion, så du kan identificere, klassificere og organisere dem. Dette gør det muligt for dig at skabe en struktureret oversigt over, hvor dine penge kommer fra, hvor de går hen og hvorfor.

Korrekt kontering er ikke bare et eller andet ligegyldigt administrativt bøvl – det er fundamentet for sund økonomisk styring. Forestil dig, at din virksomheds økonomi er som et stort IKEA-skab, og hver økonomisk transaktion er en vigtig brik. Uden kontering ville dette møbel bestå massevis af forskellige dele uden en vejledning til at samle det. Kontering giver dig nøglen til at samle elementerne og danne et klart billede af din virksomheds økonomi. 

Kontering giver dig mulighed for at træffe informerede beslutninger, identificere trends og potentielle problemer, og det er afgørende for rapportering til interessenter som investorer, skattemyndigheder og revisorer. 

Med andre ord er korrekt kontering en uundværlig komponent, der gør det muligt for din virksomhed at trives og vokse.

De basale principper omkring kontering

Når du skal lære konteringens økonomiske sprog, er der specielt ét nøgleelement, du skal have dig for øje: kontoplanen.

Når du starter rejsen ind i konteringsverdenen, er det afgørende at oprette en velstruktureret kontoplan. Tænk på kontoplanen som rygraden i din økonomiske rapportering. Der er kort sagt ingen kontering uden en kontoplan. 

Kontoplanen er en omhyggeligt udarbejdet liste over konti, der repræsenterer alle de typer økonomiske transaktioner, din virksomhed kan gennemgå. Kontoplanen hjælper dig med at organisere og kategorisere disse transaktioner på en måde, der giver mening for din virksomhed.

Lad os også tage et nærmere kig på nogle almindelige konti og kategorier, som enhver virksomhedsejer skal have kendskab til:

  • "Kontantbeholdning" er en konto, der sporer de penge, din virksomhed har i kontanter, på bankkonti og som likvide aktiver. 
  • "Salgsindtægter" er en kategori, der indeholder konti, der sporer alle indtægter, din virksomhed genererer fra salg af varer eller tjenester.
  • "Udgifter" er en bred kategori, der omfatter konti for alle de omkostninger, din virksomhed bærer, fra lønninger til forsyninger og leje.

At forstå disse konti og kategorier er nøglen til at holde styr på dine finanser og forstå, hvorfra pengene kommer ind i virksomheden, og hvor de flyder ud. Det gør det også lettere at generere rapporter, som kan hjælpe dig med at analysere din virksomheds sundhedstilstand og træffe beslutninger baseret på fakta.

Kontering i praksis

Nu hvor vi har afdækket det grundlæggende omkring teorien i kontering, er det tid til at kigge på, hvordan kontering fungerer i praksis. Her er det værd at skelne mellem de daglige transaktioner og de periodiske opgørelser.

Daglige transaktioner

Din virksomheds daglige økonomiske liv er som et konstant pulserende hjerte. For at forstå, hvordan man konterer korrekt i dagligdagen, kan vi tage et eksempel.

Forestil dig, at du har købt forsyninger til din virksomhed. Dette er en udgift, der skal registreres. I din kontoplan finder du sandsynligvis en konto med titlen "Forretningsudgifter" eller "Kontorudgifter." Når du registrerer denne udgift, skal du sørge for at angive datoen for transaktionen, beløbet og en beskrivelse, der klart identificerer, hvad udgiften var til. Dette gør det muligt for dig at spore omkostningerne over tid og se, hvad pengene går til.

Hvis du gerne vil spare tid og energi på manuel håndtering af bilag, bør du kigge på Pleos smarte app til håndtering af bilag. Pleos praktiske bilagshåndteringsapp giver dig friheden til at scanne kvitteringer uanset tid og sted. Vores intelligente teknologi indhenter automatisk alle nødvendige købsoplysninger og organiserer dem korrekt i dine udgifter. Og alt dette er tilgængeligt direkte fra din smartphone. Dette er ideelt til forretningsrejsende eller teams, der er i konstant bevægelse.

Periodiske opgørelser

Når du konterer dine daglige transaktioner korrekt, skaber du en værdifuld skattekiste af økonomiske data. Disse data kan nu bruges til at generere periodiske finansielle rapporter, såsom månedlige eller kvartalsvise oversigter samt årlige regnskaber. 

Disse rapporter er som vinduer til din virksomheds økonomiske helbred. De giver dig mulighed for at se, hvordan din virksomhed klarer sig over tid, så du kan identificere tendenser og træffe beslutninger baseret på fakta, ikke gætteri.

Korrekt kontering er kernen i denne proces. Når du har det fulde billede, er du i stand til at træffe informerede beslutninger for at styrke din virksomheds finansielle position og drive den i retning af succes.

De mest almindelige faldgruber

Fejl er uundgåelige i enhver forretning. De udgør en del af den udfordrende rejse med at drive en virksomhed, men nogle fejl kan have større konsekvenser end andre. Når det kommer til økonomisk styring og kontering, er det afgørende at undgå de mest almindelige faldgruber. Disse fejl kan ikke kun føre til økonomisk uro, men også skabe forvirring og spilde vigtige ressourcers tid.

I dette afsnit vil vi udforske nogle af de mest typiske fejl, som virksomhedsejere begår i forhold til kontering, og hvordan man undgår dem. Ved at forstå disse fejl og lære, hvordan man skal tackle dem, kan du forbedre virksomhedens økonomistyring og sikre, at dine økonomiske data er nøjagtige og pålidelige, så de kan bruges til at træffe informerede beslutninger.

1) Udeladelse af vigtige detaljer

En af de mest almindelige fejl er at overse små detaljer i økonomiske transaktioner. Dette kan føre til unøjagtige oplysninger og potentielle problemer senere. Det er vigtigt at give hver transaktion den opmærksomhed, den fortjener, og sikre, at den er korrekt kategoriseret og registreret.

Forestil dig for eksempel, at du driver en lille e-handelsvirksomhed, og at du lige har købt et nyt parti varer fra din leverandør. Du modtager en faktura fra leverandøren, der specificerer priserne på varerne, momsbeløbet og forsendelsesomkostningerne. Når du registrerer denne transaktion i din økonomiske software, indtaster du det samlede beløb på fakturaen som en enkelt post uden at se på de specifikke linjeelementer.

Her er problemet: Hvis du ignorerer detaljerne i fakturaen og blot registrerer det samlede beløb som en udgift, har du ingen oplysninger om, hvor meget af dette beløb der er moms, og hvor meget der er forsendelsesomkostninger. Dette kan føre til unøjagtige oplysninger i dine skatteregnskaber, fordi du ikke kan opdele momsbeløbet korrekt for at trække det fra som et skattefradrag. Hvis du derudover forsøger at analysere dine forsendelsesomkostninger senere for at identificere muligheder for besparelser, har du ikke den nødvendige detaljerede information.

Dette eksempel illustrerer, hvordan det at ignorere små detaljer i økonomiske transaktioner kan føre til unøjagtige oplysninger og potentielle problemer senere i din virksomheds økonomiske styring.

2) Manglende opdatering af kontoplanen

Din kontoplan er grundlaget for korrekt kontering. En fejl, mange begår, er, at de ikke opdaterer denne plan, når virksomheden udvikler sig. Nye produkter, tjenester eller afdelinger kræver muligvis ændringer i kontoplanen for at afspejle ændrede behov.

Hvis du driver en produktionsvirksomhed, og du har besluttet at udvide dit produktsortiment med flere nye varianter, skal den eksisterende kontoplan opdateres. 

3) Mangel på dokumentation

At undlade at opbevare og organisere kvitteringer og andre finansielle dokumenter er en stor fejl. Disse dokumenter er din støtte og sikkerhed ved revision eller anden gennemgang af dine regnskaber.

Lad os sige, at din virksomhed har en forretningsmiddag med en vigtig kunde. Hvis du ikke gemmer kvitteringen for denne middag, kan du ikke dokumentere, at det var en legitim forretningsomkostning, hvis skattemyndighederne eller revisorerne skulle spørge. Manglen på dokumentation kan føre til uventede skattemæssige konsekvenser eller endda mistanke om uregelmæssigheder.

4) Udeladelse af sikkerhedsforanstaltninger

Hvis du springer sikkerhedsforanstaltninger over såsom dobbeltkontrol, kan du risikere, at der opstår fejl eller endog svig. Undlader du at implementere sikkerhedsforanstaltninger som adgangskodebeskyttelse, kan det føre til uautoriseret adgang til dine økonomiske data.

Hvis en medarbejder for eksempel ved et uheld sletter vigtige transaktioner eller ændrer økonomiske data uden fyldestgørende kontrol, kan det spænde ben for din økonomiske styring, og der kan nemt opstå fejl. Et scenario som dette kan undgås ved at indføre klare procedurer for godkendelse og kontrol.

5) Udskydelse af kontering

Vent ikke med kontering. At udskyde det kan resultere i en overvældende mængde arbejde, tabte transaktioner eller unøjagtigheder. For eksempel kan du have brug for at forberede dit kvartalsvise skatteregnskab, men når du kigger tilbage på de sidste tre måneders transaktioner, opdager du, at du har mistet nogle kvitteringer og har svært ved at huske detaljerne i nogle af dine udgifter.

Dette kan gøre processen besværlig og potentielt føre til unøjagtige oplysninger i dine skatteregnskaber. Derfor er det bedst at foretage kontering regelmæssigt.

Du vil måske også synes om ...