Spring videre til indhold
Book en demo

Likviditetsstyring er et vigtigt begreb at være bevidst om som virksomhedsejer, da effektiv likviditetsstyring er en af de ting, der kan redde din virksomhed fra økonomisk kaos. For at udpensle dette kan vi starte med et scenarie, der, omend hypotetisk, er yderst realistisk:

I en travl virksomhed, et sted ikke langt herfra, står en iværksætter ved navn Ole og kigger på sin bankkonto. Han har netop afsluttet en måned med massiv vækst i sin lille webshop. Ordrerne strømmer ind, og kunderne er glade. Men da han ser på tallene på skærmen, mærker han et sug i maven. Hans bankkonto er langt fra, hvad han forventede. Pengene fosser ud hurtigere, end de kommer ind. Ole har nemlig ikke haft styr på sin likviditetsstyring.

Dette er desværre en situation, som mange virksomhedsejere har stået overfor.

Likviditetsproblemer er som tikkende bomber i erhvervslivet. De kan stikke hovedet frem når som helst og true med at bringe en ellers succesfuld virksomhed til grunde.

Det er her, likviditetsstyring kommer ind i billedet. 

I dette blogindlæg vil vi derfor dykke ned i denne kritiske forretningspraksis og forklare, hvordan du kan mestre den for at sikre din virksomheds sundhed og vækst.

Hvad er likviditetsstyring?

Likviditetsstyring handler om at balancere det kortsigtede økonomiske helbred af din virksomhed, så den kan trives og vokse i det lange løb. I sin essens handler likviditetsstyring om at overvåge, administrere og optimere din virksomheds likvide midler – penge, du har til rådighed her og nu. Det handler om at sikre, at du altid har tilstrækkelig kapital til at opfylde dine kortsigtede forpligtelser som lønninger, leverandørbetalinger og andre driftsrelaterede omkostninger, så du undgår at ende i en kritisk situation, hvor firmakortet er løbet tør for likviditet, og hvor du i værste fald går konkurs. 

Det er derfor en nøglepraksis for enhver virksomhedsejer, uanset om du lige er startet eller har mange års erfaring. Du kan tænke på det som et kompas, der holder virksomheden på ret kurs og hjælper med at undgå økonomiske forhindringer.

Men det er ikke blot en reaktiv praksis. Likviditetsstyring kan også udgøre en proaktiv force ved at hjælpe dig med at maksimere din virksomheds økonomiske ressourcer. Dette kan omfatte investering af overskydende likviditet for at generere afkast eller finde måder at accelerere pengestrømmen ind i virksomheden på.

Derfor er likviditetsstyring vigtigt

Likviditetsstyring er ikke bare en god forretningspraksis – det er livsnerven for enhver virksomhed, uanset størrelse eller branche.

At have et solidt greb om likviditeten er afgørende, og her er nogle nøgleårsager til hvorfor:

1) Kontinuitet og overlevelse

Uanset om din virksomhed er i opstartsfasen eller har været etableret i årevis, er den afhængig af likviditet for at overleve. Dårlig likviditetsstyring kan føre til økonomiske problemer, der truer din virksomheds eksistens. Uanset hvor god din forretningsidé er, og hvor mange kunder du har, kan en mangel på likviditet bringe det hele i fare.

2) Betaling af regninger

Virksomheder har løbende forpligtelser, der skal opfyldes. Dette inkluderer betaling af leverandører, lønninger til medarbejdere og driftsomkostninger. Hvis du ikke har implementeret en ordentlig praksis for likviditetsstyring, risikerer du at misligholde disse forpligtelser, hvilket kan føre til retlige problemer, tab af kreditværdighed og endda tab af leverandører eller medarbejdere.

3) Bedre muligheder for vækst

Likviditetsstyring handler ikke kun om at undgå problemer, det handler også om at skabe muligheder. Med en sund likviditet er du bedre i stand til at udnytte muligheder for vækst, som for eksempel at købe nyt udstyr, udvide din produktlinje eller indgå i strategiske partnerskaber. Manglende likviditet kan begrænse din evne til at tage disse skridt fremad.

4) Mindre økonomisk stress

Dårlig likviditetsstyring kan føre til konstant økonomisk stress for dig som virksomhedsejer. Det kan påvirke din mentale sundhed og din evne til at træffe gode forretningsbeslutninger. At have styr på likviditeten giver dig økonomisk ro og evnen til at fokusere på vækst og innovation.

5) Tillid og troværdighed

God likviditetsstyring er også afgørende for at opretholde tillid og troværdighed hos dine forretningspartnere, kunder og investorer. Når du er kendt for at håndtere dine økonomiske forpligtelser på en ansvarlig måde, øger det din virksomheds renommé og kan åbne døren til nye muligheder.

Kort sagt kan dårlig likviditetsstyring få katastrofale konsekvenser for din virksomhed, mens god likviditetsstyring giver dig frihed og mulighed for at trives. Det er en investering i din virksomheds fremtid og noget, der kræver opmærksomhed og handling fra dag ét.

Tegn på god likviditetsstyring

Som du nok allerede kan fornemme, er likviditetsstyring altafgørende at have styr på. Men hvordan ved du, om din virksomhed har en sund likviditetsstyring? Er der specifikke tegn eller indikatorer, du kan se efter? 

I dette afsnit vil vi udforske de vigtigste tegn på, at din virksomhed har en effektiv likviditetsstyring på plads. At kunne identificere og forstå disse tegn kan være afgørende for at sikre, at din virksomhed er rustet til at håndtere de udfordringer og muligheder, der kommer din vej.

1) Du opdaterer budgetter jævnligt

En virksomhed med god likviditetsstyring opdaterer regelmæssigt sine budgetter og overvåger nøje sine forventede indtægter og udgifter. Dette gør det muligt for dem at identificere potentielle ubalancer i likviditeten på forhånd og træffe foranstaltninger for at imødegå dem. Hvis en virksomhed eksempelvis har en budgetteret lavsæson, kan de proaktivt sikre, at de har tilstrækkelige midler til at opretholde deres drift i den periode.

2) Din virksomhed har effektiv kreditstyring

En anden indikator for god likviditetsstyring er evnen til at administrere kredit effektivt. Dette indebærer at sikre, at kunder betaler deres fakturaer til tiden, hvilket minimerer kreditrisikoen. En virksomhed, der aktivt følger op på ubetalte fakturaer og implementerer klare kreditpolitikker, har typisk en sundere likviditet end en, der har store mængder udestående gæld.

3) Virksomheden har en tilstrækkelig kontantbeholdning

En sund virksomhed opretholder en tilstrækkelig kontantbeholdning for at imødekomme sine kortfristede forpligtelser. Dette betyder, at de har midler til rådighed til at betale lønninger, leverandører og andre omkostninger uden at skulle låne penge eller afvikle investeringer. For eksempel kan en virksomhed vælge at have etableret en "kontantreserve" svarende til tre måneders driftsomkostninger for at sikre, at de altid har likvide midler til rådighed.

4) Virksomheden har en lav gældsbelastning

En virksomhed med god likviditetsstyring forsøger typisk at opretholde en lav gældsbelastning, specielt kortfristede gældsforpligtelser. Dette begrænser presset på likviditeten og sikrer, at de ikke bruger en stor del af deres kontanter til at betale renter og afdrag. Eksempelvis kan en virksomhed vælge at refinansiere sin gæld for at forlænge løbetiden og mindske de månedlige afdrag.

Udfordringer i likviditetsstyring

Selvom likviditetsstyring er afgørende for enhver virksomhed, er det sjældent en opgave uden udfordringer. Virksomhedsejere kan ofte stå over for en række hindringer, når de forsøger at opretholde en sund likviditet. 

Her er nogle af de mest almindelige udfordringer:

1) Unøjagtige (eller manglende) prognoser

En af de største udfordringer er at forudsige indtægter og udgifter præcist. Dette kan være kompliceret, især for virksomheder, der opererer i usikre markeder eller oplever sæsonbetonede variationer. Unøjagtige, eller helt manglende, prognoser kan derfor føre til uforudsete likviditetsproblemer.

2) Overdreven gældssætning

At tage for meget gæld uden tilstrækkelig evne til at betale det tilbage kan føre til likviditetsproblemer. Selvom gæld kan være en nyttig finansieringskilde, er det vigtigt at bruge det ansvarligt og sikre, at renter og afdrag ikke kvæler likviditeten.

3) Lange betalingscyklusser

Hvis din virksomhed har lange betalingscyklusser, hvor kunder er lang tid om at betale deres fakturaer, kan det skabe en presset likviditet. Dette er især udfordrende for små virksomheder, der er afhængige af hurtige indbetalinger.

4) Uforudsete udgifter

Uforudsete udgifter såsom reparationer, skatter eller juridiske omkostninger kan pludselig opstå og påvirke likviditeten negativt, især hvis der ikke er tilstrækkelige midler til at dække dem.

5) Problemer med at skaffe finansiering

Nogle virksomheder kan have svært ved at sikre adgang til finansiering, når de har brug for det. Dette kan føre til likviditetsproblemer, når der opstår uventede omstændigheder.

Selvom disse udfordringer kan virke overvældende, er det vigtigt at huske, at de kan overvindes med omhyggelig planlægning, effektiv styring og ved at træffe fornuftige finansielle beslutninger.

8 tips til effektiv likviditetsstyring

Hvis du savner nogle tips til, hvordan du kan sikre endnu bedre og mere effektiv likviditetsstyring i din virksomhed, er hjælpen klar. Herunder har vi samlet en række praktiske tips, der kan hjælpe dig med at forbedre din virksomheds likviditetsstyring.

1) Grundigt likviditetsbudget: En af de første ting, du bør gøre, er at udarbejde et detaljeret og grundigt likviditetsbudget, der dækker de kommende måneder eller kvartaler. Dette indebærer at estimere dine forventede indtægter og udgifter, inklusive skat, lønninger, lån og andre finansielle forpligtelser.

2) Overvåg dine konto regelmæssigt: Hold øje med dine virksomhedskonti og bankbevægelser dagligt eller ugentligt. Dette hjælper med at opdage eventuelle uregelmæssigheder eller potentielle likviditetsproblemer i god tid. I dine regelmæssige tjek af dine virksomhedskonti bør du også tage stilling til dine eksisterende udgifter. Overvej i den forbindelse, om du stadig drager fuld fordel af alle dine abonnementsløsninger og serviceaftaler.

3) Sørg for effektiv kreditstyring: Vær omhyggelig med, hvordan du administrerer kredit til dine kunder og leverandører. Opsæt kreditgrænser for kunder og overvåg betalingsfrister nøje. På samme måde kan du forhandle længere betalingsfrister med dine leverandører, hvis det er muligt, for at forbedre din likviditet.

4) Få hjælp til bogføring: Selvom det kan være fristende at spare penge ved at administrere økonomien selv, bør du anerkende, at det er en tidskrævende opgave. Som virksomhedsejer bør dit primære fokus være at udvikle – ikke administrere – din virksomhed, og en professionel bogholder kan hjælpe med at frigøre din tid og give dig en bedre forståelse af dine økonomiske forhold.

Dette råd kommer fra Lasse Vendelbo Andersen, der er Digitaliseringskonsulent i Retio. Han har i et tidligere blogindlæg her på Pleo beriget os med andre gode råd til likviditetsstyring, og hvorfor det er så sørens vigtigt.

5) Hav en likviditetsreserve: Overvej at opbygge en likviditetsreserve til din virksomhed, som kan bruges til uforudsete udgifter eller perioder med lav indtjening. Dette kan hjælpe dig med at undgå at skulle låne penge eller pådrage dig gæld i kritiske situationer.

6) Lav ‘hvad nu hvis’-scenarier: I usikre tider er det vigtigt at overveje forskellige fremtidsscenarier, uanset hvordan I i øjeblikket håndterer likviditetsstyring. ‘Hvad nu hvis’-scenarier indebærer at undersøge, hvordan forskellige økonomiske begivenheder kunne påvirke jeres likviditet. Hvis I allerede arbejder med risikoanalyser, vil meget af denne indsigt allerede ligge heri. Arbejder I ikke med risikoanalyser, bør I komme i gang med det samme, da disse forbereder jer bedst muligt på uventede udfordringer og samtidig kan være en hjælpende hånd i forhold til at udvikle en stærkere likviditetsplan.

7) Lær af erfaring: Brug historiske data og erfaringer til at forbedre din likviditetsstyring over tid. Identificer tidligere udfordringer og succeser for at træffe mere informerede beslutninger.

Disse tips kan hjælpe dig med at opbygge en sund likviditetsstyring, der giver din virksomhed den nødvendige økonomiske fleksibilitet til at håndtere udfordringer og muligheder i din drift.

Du vil måske også synes om ...