Spring videre til indhold
Book en demo
Don't let your team burn out

Udbrændthed er noget, selv den mest garvede medarbejder kan blive ramt af – især hvis du har et stressende job. Og hvis du kombinerer det med fremtidens usikkerhed, økonomisk nedgang og stigende leveomkostninger, har du den perfekte cocktail til at skabe kaos i dit team. 

Som leder eller overordnet er det dit ansvar at forhindre, at dine medarbejdere bliver stressede og udkørte.

Det starter alt sammen med at være en god rollemodel – f.eks. ved at holde pauser, afslutte arbejdsdagen på et rimeligt tidspunkt og tale åbent om, hvordan du har det.

Vi har snakket med Geoff McDonald, en global fortaler for mental sundhed (du kender ham måske fra Pleos Forward-arrangement). Han gjorde os klogere på, hvad man kan gøre for at spotte tegn på udbrændthed og skride til handling, før det er for sent – både som leder og medarbejder. 

1. Undlad at opmuntre til overarbejde

Nogle gange kan det være nødvendigt at arbejde et par timer over for at gøre et projekt færdigt. Men hvis du ofte bliver hængende efter fyraftenstid eller tager computeren med hjem for at arbejde videre foran tv’et, er der risiko for, at du bliver stresset senere hen.

Som leder er det vigtigt, at du understreger behovet for en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv. Derfor bør dit team så vidt muligt undgå at kontakte hinanden udenfor de normale arbejdstider. Der vil selvfølgelig være undtagelser, men hvis du konsekvent kontakter dine medarbejdere kl. 22:00, respekterer du ikke deres ret til at have et liv uden for arbejdet.

Lad også dit team vide, at det er OK at slette arbejdsrelaterede apps såsom Slack eller i det mindste slå notifikationerne fra. Lyden fra en ny notifikation kan hurtigt få dig til at kigge en ekstra gang på din mobil og svare på flere beskeder, end du egentlig havde behøvet.

Kig efter følgende tegn:

 • Udmattelse
 • Irritabilitet
 • Dårlig koncentration
 • Isolation
 • Tab af motivation
 • Hyppige sygedage

2. Skab en anerkendelseskultur

Når medarbejdere føler sig anerkendte på arbejdspladsen, gør det dem mere engagerede og mindsker risikoen for, at de skifter job. Det gælder især for medarbejdere, der benytter sig af fjernarbejde – de har af gode grunde større risiko for at gå ubemærket hen og føle sig overset.

Ifølge Geoff er den mest afgørende faktor for et teams succes de ansattes energi. Som leder eller overordnet er det dit ansvar at sikre, at dit team forbliver motiverede og energiske. Og det at anerkende deres præstationer kan være en god måde at gøre dette på.

Du bør opmuntre dine ansatte til at finde værdi i deres arbejde og vise dem, at deres arbejde betyder noget for andre. Du kan for eksempel give en månedlig pris til en medarbejder, der har arbejdet i overensstemmelse med virksomhedens værdier, eller arrangere en kvartalsvis frokost for at takke dit team for alt deres hårde arbejde.

3. Få dit team til at åbne sig op

“Du er nødt til at forholde dig til stigmatiseringen af mental sundhed i hele din organisation”

Geoff Mcdonald

En nem måde at få dine medarbejdere til at åbne op på er at opmuntre dem til at tale åbent om, hvordan de har det, og skabe en tryg base for at være sårbar. Det hjælper dig også med at knytte teamet tættere sammen, fordi folk oftere føler sig tættere på andre, hvis de har delt noget personligt om sig selv.

Når dine ansatte åbner op om deres udfordringer – uanset om det foregår på arbejdet eller i privaten – giver det dig mulighed for at handle på det. Og der kunne ikke være et bedre tidspunkt at vise sårbarhed på som leder.

Man siger, at det “at lufte problemer er at halvere problemer”, så at tale med dine medarbejdere om, hvordan de har det, kan have større gavn, end du forestiller dig.

4. Sæt begrænsninger på to-do-listen

Der er ikke noget mere demotiverende end en lang liste over opgaver, du umuligt kan nå at færdiggøre til tiden. Hvis du sætter et urealistisk mål om at nå 20 opgaver på én uge, er der stor sandsynlighed for, at du fejler.

En amerikansk undersøgelse viser, at 41 % af opgaverne på en to-do-liste aldrig færdiggøres, hvilket hurtigt kan få dig til føle dig frustreret og skuffet over dig selv. 

Faktisk bør du kun planlægge 60-70 % af din tid – undersøgelser viser nemlig, at vi bruger 20 % af arbejdsdagen på uforudsete ting og yderligere 20 % på afbrydelser. Du bør derfor sætte dig færre og mere realistiske mål, som du nemt kan nå.

Pleos Chief Product Officer, Olov, anbefaler at lave en liste over en til tre ting, du gerne vil nå på en uge. Det er en realistisk prioritering, som forhindrer dig i at føle dig overvældet, og færre opgaver betyder, at du har lettere ved at holde dig på sporet og bevare kontrollen.

5. Husk pauserne

Vi har alle travlt med at fortælle, at vi elsker ferie. Alligevel bliver det mere og mere almindeligt, at medarbejdere udsætter deres årlige feriedage eller helt mister dem. Det er ikke desto mindre vigtigt for alle at få en pause fra arbejdet for at koble af, lade op og komme tilbage med genvunden energi. Og efter pandemien satte en dæmper på det at rejse, har længslen efter at komme væk aldrig været større.

Som leder er det en god idé at minde dit team om at huske at tage ferie. Du kan slå tonen an ved at lægge vægt på, at du selv tager ferie, og at du ikke svarer på arbejdsrelaterede beskeder, mens du er væk. Det er også en god idé at have et system til feriebooking, der er nemt at bruge, og som viser præcis, hvor mange feriedage medarbejderne har til gode.

“De kortsigtede fordele ved overarbejde og udskydelse af ferien vil blive opvejet af de langsigtede ulemper såsom mindre produktivitet og flere fejl – så det kan virkelig betale sig at sørge for, at du og dit team får koblet ordentligt af.”

Geoff Mcdonald

6. Tilbyd støtte til mental sundhed

Når man tænker på, at en psykologsamtale typisk koster omkring 1.050 kr. uden tilskud, er der ikke noget mærkeligt i, at mange ikke prioriterer at få den hjælp, de måske har brug for.

En måde, du kan hjælpe dit team på, er ved at have en fast psykolog tilknyttet virksomheden, som dine medarbejdere kan tale med, hvis behovet skulle opstå.

Derudover kan du og dit team bruge apps til mental sundhed såsom Spill, der kan knyttes til Slack. Spill tilbyder psykologsamtaler, oplæring i mental sundhed for ledere og regelmæssige følelsesmæssige spørgsmål.

Brugere af Spill føler sig 52 % mindre ængstelige og 42 % mindre deprimerede efter deres sessioner. Appen måler desuden dit teams “puls” hver uge, hvilket kan være en god metode til at få et overblik over, hvordan dine medarbejdere egentligt går og har det.

7. Vis, at det er OK at sige “nej”

76 % af alle medarbejdere oplever udbrændthed på et tidspunkt i deres arbejdsliv.

At sige ”ja” virker ofte som det rette valg – specielt hvis du går og drømmer om en forfremmelse eller er ny i firmaet og gerne vil gøre det ekstra godt. Men hvis du forsøger at jonglere med arbejdsmængder, du ikke kan overskue, vil der sandsynligvis ikke gå lang tid, før du føler, at du drukner i opgaver.

Derudover er kvaliteten af dit arbejde i fare, når du giver mange projekter din opmærksomhed på én gang. Så lær dine grænser at kende, og respektér dem – og vis dit team, at de skal gøre det samme.

“Det begynder med lederne.”

Geoff Mcdonald

8. Forny dine arbejdsmetoder

Din virksomheds processer og politikker har stor indflydelse på dit team. Hvis du er interesseret i, hvordan dine ansatte virkelig går og har det, skal du ikke kigge på resultaterne af den kvartalsvise trivselsmåling. Ifølge Geoff viser den blot, hvor meget de ansatte er villige for at gøre en ekstra indsats, og ikke, om de rent faktisk er tilfredse på arbejdet.

Geoff anbefaler i stedet at gennemgå jeres arbejdsmetoder for at identificere, hvilke faktorer der kan være med til at gøre folk stressede på jeres arbejdsplads.

Kunne nogle af jeres ugentlige møder for eksempel blive holdt én gang om måneden i stedet? Og kunne du foreslå, at alle møder holdes uden for frokostpausen, så I ikke er nødsaget til at spise en sandwich foran computeren igen?

Det kunne også være noget så simpelt som at spørge dit team, hvad de synes, der skal til for at forbedre virksomheden. Det kunne være, de havde nogle forslag, du ikke selv havde tænkt på.

9. Glem ikke at passe på dig selv

Det kan godt være, at det er lederens opgave at sørge for, at teamet har det godt, men det handler i lige så høj grad om at være et godt eksempel og passe på sig selv. 

En af de strategier, Geoff nævner i sit Forward-foredrag, er “CAN DO”-metoden. Det er et engelsk akronym, der skal minde dig om de små ting, du kan (og bør) gøre hver dag for at passe på dit mentale of fysiske helbred.

 • Connect (forbind): Tag dig tid til at føle dig forbundet med dine venner, familie eller naturen. Forbundethed er nøglen til at opretholde vores mentale helbred – hvilket er en af grundene til, at så mange af os havde det svært under lockdown.
 • Active (aktiv): Vær aktiv i mindst 30 minutter hver dag. Det behøver ikke at være noget anstrengende – faktisk kan det at få en hund være en god måde at sikre, at du får regelmæssig motion udenfor. 
 • Nice (godt): Gør noget godt for en, du kender – arrangér for eksempel middag for din partner, eller skriv et takkekort til en ven eller et familiemedlem, og læg mærke til, hvor glad det gør dig.
 • Discover (oplev): Oplev noget nyt – det kunne for eksempel være noget så simpelt som at begynde at løse kryds og tværs eller læse den bog, du har villet begynde på i lang tid.
 • Observe (observer): Tag en pause på fem minutter for at observere rummet, du er i. Lav en kop te, eller stil dig ud i solen. Geoff kalder denne del at “ae katten”, idet det ikke kræver nogen indsats.

Et af vigtigste ansvarsområder, du har som leder, er at beskytte dit teams – og din egen – energi, og disse ni måder er blot nogle af de metoder, der kan hjælpe dig med at forhindre udbrændthed.

Det vigtigste, du kan begynde med allerede i dag, er at skabe et miljø, hvor dine ansatte føler sig trygge ved at dele deres ærlige mening med dig.

Du vil måske også synes om ...