Spring videre til indhold
Book en demo
Nøgletalsberegning

Nøgletalsberegninger – eller nøgletalsanalyser – er noget enhver, der ønsker at forstå sin virksomheds performance og økonomiske sundhed på et dybere plan, bør sætte sig ind.

Grundlæggende handler nøgletalsberegningen om at bruge forskellige målinger og indikatorer til at evaluere din virksomheds præstation og den generelle økonomiske sundhed. Nøgletallene kan variere fra simple målinger til mere komplekse beregninger.

Men hvorfor er det vigtigt?

Forestil dig, at du er pilot på et stort passagerfly. Du er ansvarlig for at sikre, at flyet kommer sikkert og effektivt fra start til landing. I den forbindelse er du afhængig af en række data, der hjælper dig med at forstå, hvordan flyet klarer sig, for eksempel brændstofforbrug og hastighedsmålinger.

Nøgletalsberegninger har den samme funktion i din virksomheds imaginære cockpit. De giver dig vigtige oplysninger og statistikker om virksomhedens sundhedstilstand og præstation, så du kan træffe informerede beslutninger og holde kursen mod succes.

Læs med og bliv meget klogere på, hvilke økonomiske nøgletal du skal holde øje med for at sikre den rette kurs for din virksomhed, samt hvordan du laver en nøgletalsanalyse.

Hvad er økonomiske nøgletal?

Økonomiske nøgletal er super vigtige tal, som findes i regnskabet. De bruges til at vurdere din virksomheds økonomiske sundhed, præstation og effektivitet.

Nøgletallene udledes typisk ved at analysere forskellige regnskabsoplysninger og finansielle data, såsom indtægter, udgifter, aktiver og passiver.

De forskellige økonomiske nøgletal kan hjælpe dig med at vurdere forskellige aspekter af virksomhedens drift, herunder dens evne til at generere indtægter, administrere omkostninger, forvalte gæld, udnytte aktiver og generere overskud. 

Ved at analysere disse nøgletal kan du få en dybere forståelse for, hvordan virksomheden fungerer økonomisk, og hvordan den klarer sig på markedet. Du kan ligeledes få de nødvendige indsigter til at træffe informerede beslutninger og implementere strategier, der har til formål at forbedre virksomhedens økonomiske resultater og langsigtede succes.

De vigtigste økonomiske nøgletal

Men hvilke økonomiske nøgletal skal jeg så kigge efter, tænker du måske.

Det er vigtigt at nævne, at økonomiske nøgletal kan variere afhængigt af virksomhedens branche, størrelse og mål. Herunder vil vi præsentere nogle af de vigtigste og mest almindelige økonomiske nøgletal, som er ret generelle og anvendes på tværs af mange forskellige brancher.

Nøgletallene har vi for overskuelighedens skyld inddelt i fire overkategorier:

 1. Virksomhedens indtjeningsevne
 2. Omsætningshastigheden i virksomheden
 3. Forholdet mellem omsætning og omkostninger
 4. Virksomhedens likviditet

De 10 økonomiske nøgletal, som vi helt konkret gennemgår, er følgende:

 1. Afkastningsgrad
 2. Overskudsgrad
 3. Forrentning af egenkapital
 4. Debitor-omsætningshastighed
 5. Kreditor-omsætningshastighed
 6. Varelagerets omsætningshastighed
 7. Dækningsgrad
 8. Soliditetsgrad
 9. Likviditetsgrad
 10. Nulpunktsomsætning

Virksomhedens indtjeningsevne

En meget væsentlig evaluering af din virksomhed involverer at undersøge dens lønsomhed – altså hvor profitabel den er. Når du ønsker indsigt i, hvor effektivt din virksomhed genererer indtægter, er det værd at fokusere på tre nøgletal:

 1. afkastningsgraden
 2. overskudsgraden
 3. egenkapitalens forrentning

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden er et økonomisk nøgletal, der vurderer din virksomheds evne til at generere overskud i forhold til den samlede investerede kapital i form af aktiver. Afkastningsgraden kaldes også for ROI, hvilket er en engelsk forkortelse for Return on Investment.

Det nøgletal er afgørende, når du stræber efter at optimere din virksomheds driftsresultater eller skal evaluere, om du opnår tilfredsstillende afkast fra dine driftsinvesteringer.

Sådan beregner du afkastningsgrad:

Afkastningsgrad = resultat før finansielle poster × 100 / samlede aktiver

Overskudsgrad

Overskudsgraden er et økonomisk nøgletal, som kort sagt beskriver, hvor stor en del af din virksomheds omsætning der også bliver til overskud. På engelsk kaldes overskudsgraden typisk for ‘profit ratio eller profit margin, men nogle kalder det også EBIT margin.

Har din virksomhed en høj overskudsgrad, er den god til at holde omkostningerne på firmakortet nede, hvilket selvfølgelig er en god ting, da det giver et større overskud.

Dette nøgletal er særligt værdifuldt, når du fokuserer på at optimere din virksomheds driftsresultat.

Sådan beregner du overskudsgraden:

Overskudsgrad = resultat før finansielle poster × 100 / nettoomsætning

Forrentning af egenkapital

Egenkapitalens forrentning handler om, hvor godt din virksomhed tjener penge på den kapital, som er investeret. På engelsk kaldes nøgletallet for Return on Equity og forkortes ROE.

Det er et nøgletal af stor betydning, især hvis du overvejer at tiltrække investorer til din virksomhed, eller hvis du planlægger at sælge den.

Hvis egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden, peger det på, at din virksomhed ikke opnår tilstrækkeligt afkast på den eksterne kapital, den er finansieret med. Hvis egenkapitalens forrentning omvendt er større end afkastningsgraden, betyder det, at din virksomhed opnår en højere gevinst fra den eksterne kapital, end hvad det koster at låne denne kapital.

Sådan beregner du egenkapitalens forrentning:

Egenkapitalens forrentning = årets resultat × 100 / gennemsnitlig egenkapital

Omsætningshastigheden i virksomheden

Når du skal vurdere og analysere din virksomheds drift, er det oplagt at kigge på, hvor hurtigt forskellige dele af forretningen omsættes.

De tre primære nøgletal inden for dette område er:

 1. debitor-omsætningshastigheden
 2. kreditor-omsætningshastigheden
 3. varelagerets omsætningshastighed

Debitor-omsætningshastighed

Debitor-omsætningshastighed er et udtryk for, hvor hurtigt dine debitorer betaler, og hvad de skylder dig. Konkret måler det, hvor lang din kredittid er. Hvis tallet er højt, er det en god ting, da det betyder, at dine debitorer betaler din virksomhed hurtigt.

Sådan beregner du debitor-omsætningshastigheden:

Debitor-omsætningshastighed = nettoomsætning / debitorer

Kreditor-omsætningshastighed

Kreditor-omsætningshastighed fortæller omvendt noget om, hvor lang kredittid din virksomhed har, når den låner penge hos kreditorer. 

Så hvor debitor-omsætningshastigheden gerne skal være høj, må kreditor-omsætningshastigheden gerne være lav, da det vil betyde, at din virksomhed har kapitalen i virksomheden længst mulig tid.

Sådan beregner du kreditor-omsætningshastigheden:

Kreditor-omsætningshastighed = varekøb / kreditorer

Varelagerets omsætningshastighed

Varelagerets omsætningshastighed er et udtryk for, hvor mange gange dit lager bliver omsat på et år. Jo højere tallet er, jo bedre er det, da det er et udtryk for, at dine varer ligger på lageret i kortere tid.

Sådan beregner du varelagerets omsætningshastighed:

Varelagerets omsætningshastighed = vareforbrug / varelager

Forholdet mellem omsætning og omkostninger

Det er selvfølgelig også vigtigt, at du sikrer dig, at din virksomhed er i balance rent økonomisk. Her kan du kigge på forholdet mellem virksomhedens omkostninger, og hvor meget virksomheden omsætter for. Den analyse tager udgangspunkt i nøgletallet "dækningsgrad".

Dækningsgrad

Dækningsgraden – også kaldet bruttomargin – er et nøgletal, som viser, hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning der er tilbage efter de direkte omkostninger.

Jo højere en dækningsgrad du har, jo mere beholder virksomheden selv per omsatte krone.

Sådan beregner du dækningsgraden:

Dækningsgrad = (salgspris - omkostninger) / omsætning x 100

Virksomhedens likviditet

Din virksomheds økonomiske sundhed og stabilitet afgøres også af, hvordan likviditeten i virksomheden er. For at vurdere virksomhedens likviditet kan man kigge på de tre økonomiske nøgletal:

 1. soliditetsgrad
 2. likviditetsgrad
 3. nulpunktsomsætning

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden er et nøgletal, der fortæller noget om, hvor modstandsdygtig din virksomhed er overfor eventuelle økonomiske tab. Tallet forklarer, hvor meget af din virksomheds kapital der er finansieret af henholdsvis ekstern kapital og egenkapital.

Har din virksomhed en lav soliditetsgrad, er det et udtryk for, at din virksomhed primært er finansieret af ekstern kapital. Er din virksomhed det, er den også mindre modstandsdygtig over for økonomiske tab, da egenkapitalen i virksomheden er lav.

Sådan beregner du soliditetsgrad:

Soliditetsgrad = (egenkapital / aktiver i alt) x 100

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden fortæller noget om, hvordan din virksomheds evne til at betale regninger er på kort sigt. Konkret er det et udtryk for forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver og den kortsigtede gæld.

Sådan beregner du likviditetsgrad:

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver x 100 / kortfristet gæld

Nulpunktsomsætning

Vil du vide, hvor meget din virksomhed skal omsætte for at gå i nul, skal du regne på nulpunktsomsætningen.

Sådan beregner du nulpunktsomsætningen:

Nulpunktsomsætning = faste omkostning x 100 / dækningsgrad

Derfor skal du analysere dine nøgletal

Overordnet set spiller nøgletal en afgørende rolle i styringen af en virksomhed, da de giver ledelsen et kvantitativt overblik over virksomhedens præstation og økonomiske sundhed.

Ved at analysere nøgletal kan du identificere styrker, svagheder og tendenser, der kan have indflydelse på din virksomheds fremtidige succes.

For eksempel kan en detailvirksomhed analysere salgsdata og marginer for at identificere produkter, der genererer den højeste fortjeneste, og fokusere sine markedsføringsstrategier omkring disse produkter. 

På samme måde kan en produktionsvirksomhed bruge nøgletal som dækningsgrad og produktivitet til at identificere ineffektive processer og implementere forbedringer for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne.

Brugen af nøgletal er således afgørende, og ved at forstå og analysere økonomiske nøgletal kan din virksomhed få en konkurrencefordel og opnå bæredygtig vækst og succes fremadrettet.

Du vil måske også synes om ...