Spring videre til indhold
Book en demo
Regnskab enkeltmandsvirksomhed

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed står du alene i frontlinjen for din forretning. Du er formentlig både direktør, driftsleder og den kreative drivkraft bag alt, hvad din virksomhed repræsenterer. Men midt i alt dette er der en uundgåelig opgave, som du ikke må undervurdere: at være regnskabschef og holde styr på regnskaberne for din enkeltmandsvirksomhed.

Hvis du ikke er helt sikker på, hvilke regler der gælder for regnskab i enkeltmandsvirksomheder, er hjælpen heldigvis klar. Du har allerede nok at jonglere med som en altmuligmand, og det sidste, du behøver, er at føle dig overvældet af de finansielle aspekter. 

Derfor vil vi herunder udforske, hvordan du kan tage kontrol over regnskaberne og holde styr på din enkeltmandsvirksomheds finansielle sundhed uden stress og bekymringer.

Regnskabspligten i en enkeltmandsvirksomhed

Der hersker nogle gange lidt tvivl om, hvorvidt man som enkeltmandsvirksomhed har pligt til at udarbejde et regnskab – også kaldet et årsregnskab. Men lad os starte med at feje tvivlen af bordet. Som enkeltmandsvirksomhed har du regnskabspligt. Det vil altså sige, at du har pligt til at føre regnskab med virksomheden.

Det skyldes, at dit årsregnskab danner grundlag for den skatteindberetning, du skal lave. Dit årsregnskab i enkeltmandsvirksomheden bliver således også til dit skatteregnskab.

Grunden til, at der nogle gange opstår tvivl om, hvorvidt en enkeltmandsvirksomhed skal udarbejde et årsregnskab, er formentlig, at man forveksler det med kravet om en offentliggørelse af regnskabet. Der er nemlig ikke noget krav om offentliggørelse af dit regnskab. Det har du kun pligt til, hvis du bliver bedt om det af Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har ret til at anmode om regnskabsmateriale, der går op til fem år tilbage. Hvis du skulle komme i den uheldige situation, hvor du ikke har udarbejdet et årsregnskab for din enkeltmandsvirksomhed i et bestemt skatteår, er det vigtigt at kunne grave dybt ned i din økonomiske historie og rekonstruere det.

Dette understreger vigtigheden af kontinuerlig bogføring og kontering i løbet af året. Hvis du nøje registrerer indtægter og udgifter i realtid, danner de grundlag for din virksomheds økonomiske status i dit årsregnskab. Det er som at skabe et spor, der hjælper dig med at finde vej gennem økonomiens labyrint, når det er nødvendigt.

Hvad indeholder et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed?

Et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed er et afgørende dokument, der giver et godt overblik over din virksomheds økonomiske sundhedstilstand. Disse to elementer spiller en central rolle i rapporteringen af din virksomheds økonomiske præstationer til skattemyndighederne.

De to afgørende elementer er resultatopgørelsen og balancen.

1) Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen fungerer som et afgørende økonomisk værktøj for din enkeltmandsvirksomhed. Den giver dig en klar oversigt over hvor mange indtægter, din virksomhed har genereret i løbet af regnskabsåret, og trækker dem fra de omkostninger, den har haft i samme periode.

Denne opgørelse giver en præcis indikation af, hvor økonomisk sund din virksomhed har været i løbet af året, og den viser, om virksomheden har opnået overskud eller er i underskud. Skattestyrelsen bruger netop denne opgørelse til at beregne din skatteforpligtelse, så det er afgørende at have styr på den.

Med andre ord er resultatopgørelsen det sted, hvor din enkeltmandsvirksomheds økonomiske præstationer oversættes til de tal, som skattemyndighederne bruger til at vurdere din skattebyrde.

2) Balancen

Dit årsregnskab skal også inkludere en balance, som er en detaljeret oversigt over din enkeltmandsvirksomheds økonomiske status på et givent tidspunkt. Balancen viser nøjagtigt, hvad din virksomhed ejer, og hvad den skylder på det pågældende tidspunkt. Forskellen mellem disse to værdier repræsenterer din virksomheds egenkapital. 

Inden for balancen finder du opdelingen af din virksomheds aktiver og passiver, som tilsammen udgør balancens sum. Det er værd at bemærke, at balancen skal rapporteres til SKAT, hvis din enkeltmandsvirksomhed har en omsætning på over 300.000 kr. Dette er en vigtig del af regnskabsprocessen, der giver både dig og skattemyndighederne klarhed over din virksomheds økonomiske sundhed og position på et bestemt tidspunkt.

At have styr på disse to centrale elementer i dit årsregnskab er afgørende for at opfylde lovgivningsmæssige krav og træffe informerede beslutninger om din virksomheds økonomiske retning.

Enkeltmandsvirksomheder hører til regnskabsklasse A

Når vi snakker om regnskab i enkeltmandsvirksomheder, er det også afgørende at nævne, at de hører til i regnskabsklasse A. Alle virksomheder i Danmark inddeles nemlig i regnskabsklasser fra A til D, hvor de mindste virksomheder er i regnskabsklasse A, og de allerstørste er i regnskabsklasse D.

Hver regnskabsklasse kommer med en række krav og formalia, som bliver større og mere komplekse fra A til D. Da enkeltmandsvirksomheder hører til regnskabsklasse A, har de altså færre krav at opfylde. De eneste krav er, at du fører regnskab og indberetter dit resultat til SKAT.

Momsregler for enkeltmandsvirksomheder

I en enkeltmandsvirksomhed er det også vigtigt at være opmærksom på momsreglerne. Din enkeltmandsvirksomhed skal nemlig momsregistreres, hvis du omsætter for mere end 50.000 kr. årligt. Det har de fleste nok ambitioner om, og selv hvis det ikke er tilfældet, kan der stadig være nogle fordele i at lade sig momsregistrere.

Men som momsregistreret virksomhed er der altså nogle formalia og frister, som man skal være opmærksom på. Du skal nemlig sørge for at udarbejde et momsregnskab til Skattestyrelsen. Dit momsregnskab skal som et grundlæggende krav omfatte oplysninger om købsmoms og salgsmoms. Det er differencen mellem disse to momskategorier, der bestemmer den samlede momsforpligtelse, som du skal rapportere og betale.

Hvor ofte, du skal indberette moms, afhænger af, hvor stor en årlig omsætning din virksomhed har.

  • Hvis du har en omsætning på 0-5 millioner kr., skal du indberette moms halvårligt.
  • Hvis du har en omsætning på 5-50 millioner kr., skal du indberette moms kvartalsvist.
  • Hvis du har en omsætning på over 50 millioner kr., skal du indberette moms månedligt.

Husk de nye regler om digital bogføring

Noget nyt, du også skal være opmærksom på som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, er kravet om digital bogføring. Med den nye bogføringslov er det nemlig blevet et krav, at virksomheder skal bogføre digitalt.

Så hvis du på nuværende tidspunkt roder rundt med mapper og ringbind, er det med at spidse ører og komme i gang med digitaliseringen. Det bliver lovpligtigt i løbet 2024 at opbevare al regnskabsmateriale med behørige sikkerhedskopier digitalt.

Hvis du leder efter et nyt system, der kan hjælpe din virksomhed med at imødekomme de digitale krav i den nye bogføringslov, kan du med fordel kigge på Pleo. Vores smarte udgiftsløsning hjælper blandt andet med håndtering af bilag og er samtidig skræddersyet til danske virksomheder, hvilket gør det let at implementere bogføringsprocesser, der er i overensstemmelse med den nye lov. Pleo kan integreres med e-conomic, Dinero, Quickbooks og andre populære regnskabssystemer, hvilket gør det hurtigt og nemt at eksportere udgifter.

Tips til effektiv regnskabsføring

Selvom du som ejer af en enkeltmandsvirksomhed ofte har mange hatte på, herunder bogholderhatten, er der flere tips og metoder, der kan gøre regnskabsføringen mere effektiv og mindre tidskrævende. 

Her er nogle vigtige skridt, du kan overveje at tage for at forbedre din virksomheds regnskabsprocesser:

1) Brug et regnskabsprogram

En af de mest effektive måder at forenkle regnskabsprocessen på er ved at investere i et regnskabsprogram. Du skal være ualmindelig ferm i Excel, før det giver mening at bruge regneark frem for et regnskabsprogram. Og selv hvis du er selvudnævnt Excel-ekspert, tilbyder regnskabsprogrammer en række andre fordele.

Disse programmer giver dig mulighed for at automatisere mange aspekter af din regnskabsføring, såsom oprettelse af fakturaer, sporing af udgifter og generering af økonomiske rapporter. Dette kan hjælpe dig med at spare tid samt reducere risikoen for menneskelige fejl.

2) Gennemgå dine transaktioner hver måned

En regelmæssig månedlig kontrol af dine finansielle poster er afgørende for at sikre, at dit regnskab er up-to-date og korrekt. Brug tid på at gennemgå alle dine transaktioner, herunder indtægter, udgifter og bankbevægelser.

Dette giver dig mulighed for at identificere eventuelle unøjagtigheder eller uregelmæssigheder, som kan kræve korrektion på et senere tidspunkt. Ved at udføre denne kontrol månedligt kan du undgå, at små problemer bliver til store, uhåndterlige problemer.

3) Overvej professionel rådgivning

Selvom du måske ønsker at håndtere regnskabet selv for at spare penge, kan det være en god idé at overveje at ansætte en revisor eller bogholder, især hvis din virksomhed begynder at vokse. En professionel regnskabskyndig kan ikke kun hjælpe med at sikre, at din virksomhed overholder alle regler – de kan også give dig værdifuld rådgivning om skatteplanlægning og økonomisk styring. Dette kan i sidste ende spare dig penge og tid på lang sigt.

4) Organiser dine dokumenter

Et velorganiseret filsystem for finansielle dokumenter er afgørende. Gem elektroniske og fysiske kvitteringer, fakturaer og andre relevante dokumenter på en systematisk måde. Dette gør det nemmere at finde og referere til oplysninger, når det er nødvendigt.

5) Hold styr på tidsfrister

Vær opmærksom på skattemæssige og regnskabsmæssige tidsfrister. Dette inkluderer frister for indsendelse af momsafregninger, årsregnskaber og selvangivelser. Det er vigtigt at overholde disse tidsfrister for at undgå bøder og sanktioner.

6) Overvåg din likviditet

Likviditet, det vil sige din virksomheds evne til at betale regninger og opfylde kortsigtede forpligtelser, er afgørende. Hold styr på dine indtægter og udgifter og sørg for, at du altid har tilstrækkelig likviditet til at opfylde dine forpligtelser til tiden.

At følge disse yderligere tips kan hjælpe med at strømline din enkeltmandsvirksomheds regnskabsføring og sikre, at du har styr på din økonomi, hvilket er afgørende for din virksomheds succes.

Du vil måske også synes om ...