Spring videre til indhold
Book en demo

Sådan beskytter vi vores platform mod økonomisk kriminalitet

Vores højeste prioritet er at sørge for, at dine penge – og Pleo – er i sikre hænder. Som en virksomhed, der udbyder finansielle tjenesteydelser, er vi underlagt EU’s femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som er med til at sikre, at virksomheder som os forstår arten af og formålet med kunderelationer.

Som led i denne forpligtelse indgik vi for nylig et nyt partnerskab for bedre at kunne forebygge økonomisk kriminalitet.

Sig hej til Lucinity 🤝

Fremover vil vi bruge Lucinitys software til at hjælpe os med at opdage mistænkelige aktiviteter (for eksempel når en virksomheds transaktion ikke ser helt korrekt ud) og om nødvendigt anmelde det til myndighederne. 

Lucinitys løsning bruger kunstig intelligens til at understøtte menneskelige indsigter, og den har hjulpet os med at strømline det, der før var en meget langsommelig proces. Det betyder, at vi nu kan komme til bunds i mistænkelige aktiviteter meget hurtigere.

En af grundene til, at vi valgte at indgå et partnerskab med Lucinity, var, at deres produkter er meget skalerbare, hvilket er ideelt for os i betragtning af vores hastige vækst.

Pleos Compliance Director, Charlotte, ligger desuden vægt på Lucinitys “samarbejdsbaserede tilgang” og “overlegne grænseflade” som yderligere grunde til, at vi er begejstrede over at arbejde sammen med dem. 

Lucinity er blot et af de tiltag, der hjælper os med at gøre Pleo sikkert for alle – men der er mere endnu. 

Vi er stolte af vores KYC-processer

Alle vores kunder skal gennemgå en KYC-proces (“know your customer”-proces) for at kunne bruge Pleo. Dette hjælper os med at verificere virksomheder, lære deres ejerstruktur at kende og identificere, hvor stor en risiko de udgør for os.

Vi bruger blandt andet KYC-processen til at identificere, om en virksomhedsdirektør har været involveret i kriminelle aktiviteter og til at identificere politiske eksponerede personer.

Nogle virksomheder indebærer højere risici end andre – for eksempel kontantbaserede virksomheder og virksomheder, der er baseret i lande med et meget højt korruptionsniveau.

Som led i vores strenge KYC-proces beder vi virksomhederne om oplysninger såsom deres størrelse, registreringsnummer, adresse og momsregistreringsnummer såvel som legimitationsbevis for de vigtigste interessenter. Virksomhederne vil derefter enten blive godkendt, afvist eller bedt om at angive yderligere oplysninger.

Sådan registrerer vi mistænkelig adfærd 🔍

Vi gennemgår alle transaktioner, der er foretaget med Pleo, med en tættekam, hvilket hjælper os med at fastslå, om transaktionen er:

  • Lidt mistænkelig:
    Hvis dette er tilfældet, undersøger vores Financial Crime Officer transaktionen og beslutter, om der skal træffes nogen foranstaltninger.
  • Mistænkelig:
    Det samme som ovenfor, og derudover deaktiveres brugerens kort.
  • Meget mistænkelig:
    Det samme som ovenfor, og transaktionen afvises også. 

Der er mere endnu…

Det er én ting at have et sikkerhedssystem til at spotte mistænkelig adfærd. Men vi er også meget proaktive, når det kommer til at reducere svindel på vores platform.

Til at starte med bruger vi eksisterende transaktionsdata og dataanalyser til at identificere hvilken form for svig, der er tale om (altså hvilken metode der er brugt). Vi tilpasser derefter disse oplysninger til vores sikkerhedssystem, som omhyggeligt kontrollerer alle transaktioner og enten afviser eller godkender dem.

Derudover er vi også en del af Mastercards netværk. Det betyder, at vi får besked med det samme, hvis et Pleo-kort er i fare på grund af en sikkerhedstrussel, for eksempel et databrud.

Det er ret så praktisk at få besked om et muligt angreb, før det sker, fordi det gør det muligt for os at kontakte brugerne og erstatte deres kort, inden den uautoriserede transaktion foretages.

Sidst, men ikke mindst, er vi medlem af en organisation for økonomisk sikkerhed inden for fintech-branchen, som hjælper os med at blive klogere på nye mønstre inden for økonomisk kriminalitet – viden vi bruger til at optimere vores sikkerhedssystem endnu mere. 

Alt i alt er vi glade for at kunne tilbyde et system, der aldrig har været mere sikkert.

Du vil måske også synes om ...