Spring videre til indhold
Book en demo
Lasse Vendelbo Andersen

Lasse Vendelbo Andersen er Digitaliseringskonsulent i Retio og gæsteblogger hos Pleo. Lasse har arbejdet med regnskab i 10 år. I denne artikel vil han ganske kort forklare, hvordan du kan bruge dit regnskab aktivt som det værktøj, det er.


I min sidste artikel lærte du, hvordan du skal læse og forstå dit regnskab. Nu skal du lære at bruge dit regnskab aktivt.

En ting er at forstå de tal, der bliver præsenteret i dit regnskab, noget andet er at bruge dit regnskab som det værktøj, det er.

Jeg vil i denne artikel komme ind på nogle helt simple løsninger, som både den lille virksomhed og den større vækstvirksomhed kan drage fordel af. Forskellen på, hvordan disse to typer virksomheder går til deres regnskab på, vil typisk ligge i detaljegraden i analysen af tallene. En større virksomhed har eksempelvis ofte ressourcerne og en anden interesse i at forstå tallene i dybden sammenlignet med en mindre virksomhed.

Nøgletal – lær at styre dine omkostninger

Først skal du sætte nogle nøgletal op for dine omkostninger. For at gøre det skal du overveje, hvilken type virksomhed du har, samt hvor din risiko og dine høje omkostninger ligger.

Arbejder du eksempelvis med detail, e-commerce, handel, restauration og håndværk, skal du have en høj grad af fokus på dit vareforbrug og muligvis dine lønninger.

Driver du omvendt en konsulentforretning, softwarevirksomhed eller anden type virksomhed, hvor du kun sælger dine medarbejderes ekspertise, skal du have en høj grad af fokus på dine lønninger og formentligt dine administrationsomkostninger i forbindelse med diverse licenser.

Nøgletallene varierer fra virksomhed til virksomhed. Derfor er det en god idé at sammenligne med dine tidligere nøgletal og eventuelt også brancheanalyser.

Lad os starte fra bunden ...

Overskudsgrad

Overskudsgraden viser i procent, hvor godt du udnytter de penge, du tjener.

Det skal forstås på den måde, at den viser, hvor stor en andel af de tjente penge, du har til rådighed, når alt er betalt. Det er et godt pejlemærke for, hvordan det overordnet set er gået virksomheden.

Når du kigger på overskudsgraden, skal du samtidig kigge på din omsætning, hvilket fremgår af nedenstående beregning.

Når jeg skriver “jo højere, jo bedre” ud for nøgletallet, er det blot for at gøre det nemmere at forstå beregningen. Der kan nemlig sagtens være en god grund til, at du gerne vil holde din overskudsgrad og andre nøgletal nede. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis du er i en vækstfase, hvor pengene kan være givet bedre ud på vækstfremmende tiltag.

Beregning af overskudsgraden:

Overskudsgrad = Overskud/Omsætning x 100 = 1.000/10.000 = 10 % (jo højere, jo bedre)

Overskudsgraden vil variere meget fra branche til branche. Den kan også variere meget indenfor den samme branche afhængigt af din strategi, samt om du prioriterer at skabe vækst eller overskud.

Dækningsgrad

Nøgletallet viser, hvor meget du tjener på de varer, du sælger. Altså hvor mange penge du har til at betale alle dine faste omkostninger.

Dækningsgraden viser dit dækningsbidrag (omsætning minus vareforbrug) i procent, og din vareprocent viser, hvor meget dit vareforbrug fylder i forhold til din omsætning.

Beregning af dækningsgrad:

(Omsætning – vareforbrug = dækningsbidrag)/Omsætning x 100 = (10.000 – 6.000 = 4.000)/10.000 x 100 = 40 % (jo højere, jo bedre)

Du kan ofte finde brancheanalyser, der viser disse nøgletal. Dog skal du være opmærksom på, at disse tal er et gennemsnit for mange forskellige virksomheder, og du bør derfor kun se det som et pejlemærke.

Hvis du driver en webshop, bør du også overveje at sætte en lignede måling op for dine marketingsomkostninger, fragtomkostninger og håndtering af indbetalinger, da de i høj grad vil være variable ligesom dit vareforbrug.

Lønprocent

Lønprocenten viser, hvor godt du udnytter dine medarbejderes tid. Lønprocenten skal ikke bruges til at behandle dine medarbejdere som en ressource, men derimod hjælpe dig med at få et overblik over din forretning.

  • Får du faktureret nok, eller har du et spild pga. manglende tidsregistreringer? Herunder kan du spørge dig selv, om medarbejderne har nok effektive timer, eller om de spilder tid på ligegyldige interne opgaver.
  • Er du ved at opnå knap kapacitet og skal til at ansætte flere medarbejdere?

Beregning af lønprocent:

Lønninger/Omsætning x 100 = 3.000/10.000 x 100 = 30 % (jo lavere, jo bedre)

Administrationsomkostninger og andre faste omkostninger

Jeg vil ikke sætte et nøgletal op for dine faste omkostninger, da de gerne til en vis grad skulle være faste uanset et fald eller en stigning i din omsætning.

Jeg vil derimod kigge på de faste omkostninger og sammenligne dem med tidligere perioder for at holde hånd i hanke med omkostningerne. 

Overvejelser du kan gøre dig på baggrund af dine nøgletal

Det vigtigste at holde for øje, når du analyserer din virksomheds økonomi, er, at du skal forstå, hvordan din virksomhed hænger sammen. Hvis du ikke forstår beregningerne, er det bedre at gå mere simpelt til værks eller kun dykke ned i nogle få parametre ad gangen.

Det er bedre at have et lille fokusområde end slet ikke noget fokus.

Når du så bliver mere tryg ved at dykke ned i dit regnskab, kan du altid tilføje flere parametre.

Formålet med hele gennemgangen er at finde ud af, om du bruger dine penge rigtigt, og om du tjener penge. Du skal derfor overveje, om du kan bruge dine penge bedre, eller om du kan sætte dine priser op.


Du vil måske også synes om ...