Ga naar de inhoud

Gebruik Pleo gratis met maximaal 3 gebruikers. Kom meer te weten.

Boek een demo
maandelijks uitgaven op een rijtje

Wanneer je onder de kleineondernemersregeling 2024 valt, ben je vrijgesteld van btw. Je mag hier gebruik van maken zolang je onderneming in Nederland is gevestigd en je niet meer dan 20.000 euro omzet draait per kalenderjaar. 📅

Wat is de kleine ondernemersregeling?

De kleineondernemersregeling wordt ook wel kortweg de KOR genoemd. Je valt hieronder wanneer je 20.000 euro of minder verdient per jaar. De KOR geldt niet alleen voor eenmanszaken, maar ook voor vof’s, stichtingen, verenigingen en bv’s. De kleineondernemersregeling is dus te gebruiken door zowel natuurlijke personen, combinaties van natuurlijke personen als rechtspersonen.

Wat houdt de KOR precies in?

De KOR is een btw-vrijstelling die speciaal bedoeld is voor ondernemers die relatief weinig omzet draaien. Dankzij de KOR hoef je geen btw te berekenen aan klanten en hoef je ook geen btw aangifte meer te doen. Btw terugvragen over je kosten en investeringen is daardoor ook niet meer aan de orde.

Meedoen met de kleineondernemersregeling 2024

Wil je als ondernemer meedoen aan de kleineondernemersregeling? Dan dien je aan de volgende richtlijnen te voldoen:

1. Je berekent geen btw meer aan je klanten

Btw bereken aan je klanten is niet langer nodig wanneer je onder de KOR valt. Ook hoef je geen btw meer af te dragen. Omdat je geen btw meer rekent, hoef je ook geen btw meer op de factuur te vermelden. Wel is het slim om een kleine notitie toe te voegen waarin je uitlegt dat je vrijgesteld bent van btw.

2. Je hoeft geen facturen meer te versturen (maar het mag wel)

Wanneer je onder de KOR valt, ben je niet langer verplicht om facturen te sturen. Toch is het aan te raden om dit wel te doen. Je houdt zo meer overzicht over je boekhouding. Hierdoor kun je beter inschatten welke projecten geld opleveren en op welke projecten je verlies draait.

3. Je bent verplicht je inkoopfacturen te bewaren

Hoewel het versturen van facturen niet langer verplicht is, moet je inkoopfacturen wel netjes bewaren. Je bent verplicht deze zeven jaar lang in je dossier op te nemen.

4. Je hoeft geen btw-aangifte te doen (maar hier zijn uitzonderingen op)

Btw-aangifte is dankzij de KOR niet langer nodig. Dat komt omdat je geen btw rekent en er op dit gebied dus niets in te vullen valt.

Hier zijn wel enkele uitzonderingen op van toepassing. Deze uitzonderingen worden ook wel incidentele btw-aangiften genoemd. Om te controleren of een incidentele btw-aangifte vereist is, kun je de tool van de Belastingdienst gebruiken.

5. Je mag de btw niet van je zakelijke kosten aftrekken

Maak je zakelijke kosten en of doe je regelmatig investeringen voor je bedrijf? Dan is het niet toegestaan de btw hier van af te trekken. Dit geldt ook voor btw die je betaalt in een ander EU-land, bijvoorbeeld tijdens zakelijk tanken in België of Duitsland. 🚗

6. Je profiteert van een laag bestelautotarief

Als je een bestelauto hebt voor je werk, mag je gewoon gebruik maken van het lage bestelautotarief mrb voor ondernemers. Je dient daarvoor wel te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn als volgt:

 • Je bent ondernemer voor de omzetbelasting en beschikt over een btw-nummer.
 • Je bestelauto staat op je eigen naam en je bent tevens de rechtspersoon aan wie het btw-nummer door de Belastingdienst is toegekend.
 • Meer dan 10% van je verreden kilometers per jaar zijn voor zakelijke doeleinden (het is dus belangrijk om je kilometers goed bij te houden).

7. Het kan nodig zijn om de btw te herzien

Als je onder de kleineondernemersregeling valt, is het in sommige gevallen nodig om de btw te herzien. Dit geldt om precies te zijn in de volgende gevallen:

 • Je hebt alleen nog vrijgestelde prestaties wanneer je je aanmeldt voor de KOR.
 • Je hebt een combinatie van vrijgestelde en belaste prestaties wanneer je je aanmeldt voor de KOR.
 • Je gaat van vrijgestelde prestaties naar belaste prestaties wanneer je je afmeldt bij de KOR.

Wanneer je onderdeel bent van de kleineondernemersregeling 2024, is het herzien van btw niet nodig wanneer het totaalbedrag van de herziening in het boekjaar ligt lager dan 500 euro, wanneer het gaat om investeringsdoelen die in de jaren vóór het boekjaar in gebruik zijn genomen én wanneer de herziening het gevolg is van het aanmelden of afmelden bij de KOR.

Btw herzien in de praktijk: een simpel voorbeeld:

Bovenstaande uitleg klinkt misschien wat ingewikkeld, dus laten we een voorbeeld gebruiken om het makkelijker te maken:

Per 1 januari 2023 schaft Sara een auto aan die direct in gebruik wordt genomen. Ze trekt 4.500 euro btw af over de aanschaf in haar btw-aangifte. Op 1 januari 2024 besluit Sara zich aan te melden voor de KOR.

Eind 2024 controleert Sara of de btw-aftrek herzien moet worden. De periode van herziening voor haar investering - in dit geval de auto - is vijf jaar. Om de juiste berekening te maken, deelt Sara de totale btw-aftrek van 4.500 euro door 5 en komt ze uit op een btw van 900 euro. Deze 900 euro kan ze vervolgens toewijzen aan 2023.

Ook in de jaren die volgen, moet Sara haar btw-aangifte herzien. Dit vervalt pas na vijf jaar (dit is de periode waarin de investeringsherziening geldt) of wanneer ze de deelname aan de KOR vroegtijdig beëindigd. Is dat laatste het geval? Dan hoeft ze de btw over de periode na haar deelname aan de KOR niet langer te herzien en mag ze alsnog aanspraak maken op de 900 euro btw-aftrek per jaar. 💸

8. Je doet minimaal drie jaar mee aan de KOR

Om deel te nemen aan de KOR, is het de bedoeling dat je minimaal drie jaar meedoet óf dat je omzet in één kalenderjaar boven de 20.000 euro uitkomt, waardoor je recht op de KOR automatisch vervalt. Je mag de KOR tussentijds niet zomaar beëindigen, ook niet als je een grote investering wilt doen. In 2025 wordt dit gewijzigd. Dan is twee jaar voldoende om mee te doen aan de KOR.

Zodra je boven de 20.000 euro uitkomt, moet je dit meteen melden aan de Belastingdienst. Vanaf dat moment vervalt je deelname aan de kleineondernemersregeling en daarmee ook de bijbehorende btw-voordelen.

Aanvullende regels voor de kleineondernemersregeling

Het is meestal eenvoudig bepalen of je in aanmerking komt voor de KOR. Toch zijn er ook situaties waarin dit wat ingewikkelder is. Hieronder vind je daar enkele voorbeelden van.

1. Je hebt meerdere subnummers binnen dezelfde onderneming

Heeft je onderneming meerdere subnummers? Dan geldt de KOR voor al deze subnummers en niet voor slechts één of enkele daarvan. Dat komt omdat de KOR verbonden is aan jou als ondernemer en niet aan je diensten of bedrijfsactiviteiten.

Heb je meerdere subnummers binnen dezelfde onderneming en wil je weten of je in aanmerking komt voor de KOR? Tel dan de omzet van al je subnummers bij elkaar op. Zodra deze omzet lager ligt dan 20.000 euro per kalenderjaar, heb je recht op deelname aan de kleineondernemersregeling. Ligt die hoger? Dan vervalt je recht op de KOR.

2. Je hebt een vergunning voor de invoer van goederen buiten de EU

Wanneer je goederen uit niet-EU-landen invoert met een vergunning artikel 23, wordt deze vergunning ingetrokken zodra je deelneemt aan de KOR.

3. Je verhuurt onroerende zaken aan ondernemers

Als je deelneemt aan de KOR, mag je geen gebruik maken van belaste verhuur. Wil je deelnemen aan de KOR en tegelijkertijd onroerende zaken aan ondernemers blijven verhuren? Dan mag deze huur niet langer belast worden en mag je hier geen btw meer over rekenen.

4. Je was al eerder ondernemer en start nu opnieuw

Had je in het verleden een eigen bedrijf en begin je opnieuw met ondernemen? Dan mag je gewoon weer meedoen met de kleineondernemersregeling.

5. Niet alle leveringen vallen onder de kleineondernemersregeling

Hoewel je dankzij de KOR geen btw hoeft te rekenen, zijn er leveringen waarvoor een uitzondering geldt. Deze uitzondering geldt onder meer voor het leveren van een nieuw of bijna nieuw vervoersmiddel naar een ander land binnen de Europese Unie. 

Ook wanneer je een onroerende zaak levert die in je onderneming is gebruikt (of de rechten levert waaraan deze onroerende zaak is onderworpen), ben je verplicht de normale btw-regels toe te passen.

Wat telt binnen de KOR mee als omzet (en wat niet)?

Niet alle omzet die je maakt, telt mee als omzet binnen de kleineondernemersregeling. Hoe dat precies zit, lees je hieronder.

Omzet die meetelt voor de KOR

 • De levering van producten en diensten die belast zijn met Nederlandse btw.
 • Btw-vrijgestelde omzet over de levering van goederen en diensten.

Omzet die niet meetelt voor de KOR

 • De btw over het privégebruik van goederen en diensten.
 • Investeringsgoederen die je in je onderneming gebruikt.
 • Binnenlandse omzet waarbij de btw verlegd is naar de afnemer.
 • Buitenlandse omzet waarbij de btw verlegd is naar de afnemer (let op: per 2025 is buitenlandse omzet wél geldig voor de KOR).
 • Aangekochte goederen in een ander EU-land waar je in Nederland btw over betaalt (dit wordt ook wel intracommunautaire verwerving genoemd).
 • Omzet uit leveringen en diensten die een btw-vrijstelling hebben.

Hoe meld je je aan voor de kleineondernemersregeling 2024?

Om je aan te melden voor de KOR, kun je het formulier ‘Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling’ invullen op de website van de Belastingdienst. 🖥️

Onder bepaalde voorwaarden mag je meedoen aan de KOR en toch afzien van het aanmelden van je onderneming voor de btw. Die voorwaarden vallen onder de zogenaamde registratiedrempel en zijn als volgt:

 • Je hoeft je onderneming niet in te schrijven bij de KvK en hebt dat ook nog niet gedaan.
 • Je draait per kalenderjaar een omzet van maximaal 1.800 euro.
 • Je wilt geen btw aftrekken die aan jou in rekening is gebracht.

Wanneer je onder de registratiedrempel blijft, val je automatisch onder de kleineondernemersregeling.

Wetswijzigingen in de kleineondernemersregeling

Tot 1 januari 2020 werd de oude kleineondernemersregeling toegepast. Volgens de oude regeling kreeg je je btw gedeeltelijk of volledig terug. Dit werd bepaald op basis van de volgende formule:

Ontvangen btw - betaalde btw = minder dan 1883 euro

Je kreeg de btw volledig terug wanneer je afdrachten onder de 1.345 euro bleven en je kreeg de btw gedeeltelijk terug wanneer je afdrachten onder de 1.883 euro en boven de 1.345 euro bleven.

Omdat de overheid de administratieve rompslomp rondom de KOR wilde verminderen, is er inmiddels gekozen voor de nieuwe, vereenvoudigde kleineondernemersregeling.

Dankzij de nieuwe regeling heb je als ondernemer binnen de KOR minder administratieve plichten. Je kunt hierdoor meer tijd besteden aan je onderneming en aan eventuele nevenactiviteiten. Ook voor de Belastingdienst zelf is dit prettig. Er hoeft minder gecontroleerd te worden en de bureaucratie rondom de KOR blijft klein.

Quarterly spending report

Vergelijk de uitgaven van jouw bedrijf met branche-data uit heel Europa

Bekijk de kwartaaluitgaven van meer dan 30.000 Pleo-klanten, ontdek nieuwe besparingsmogelijkheden en verslim je financiële strategie.

Dit vind je misschien ook leuk...