Gå vidare
Boka en demo

När det handlar om att bygga upp den perfekta ekonomiavdelningen finns det två nycklar att bära med sig i alla led: att attrahera rätt talanger, och behålla dem. För vad är poängen med att anstränga dig för att att anställa rätt personer om de säger upp sig efter provanställningen? Här har vi samlat några goda råd för dig som vill anställa och behålla de bästa ekonomerna i branschen.

Först och främst: hur lockar du rätt personer till ditt företag?

Erbjud rätt lön

Det är inte ovanligt att företag listar en mängd förmåner och fördelar i jobbannonser, men helt utesluter information om det viktigaste - lönen. Den är helt avgörande för om jobbet är intressant eller inte, så se till att den anges tidigt, och att den matchar eller överstiger branschsnittet. På Pleo ägnar HR-avdelningen en del tid åt att se över hur våra löner står sig mot liknande företag i branschen, för att säkerställa att lönen som betalas ut är i linje med marknadspriserna.

Försök heller aldrig förhandla ned lönen. De bästa ekonomerna vet vad de är värda och kommer antingen inte acceptera en lägre lön än en som speglar det värdet. Genom att pruta riskerar du att de missnöjt backar och går vidare till en annan arbetsgivare.

Leverera en vision och känsla av syfte

9 av 10 av oss skulle acceptera en lönesänkning i utbyte mot ett mer meningsfullt jobb. Människor vill nu mer än någonsin ha en karriär med ett högre syfte, med en chef som behandlar oss som människor. Se till att du kommunicerar ditt företags värderingar och hur de påverkar era arbetssätt under rekryteringsprocessen. Visa exempel på den vikt du lägger på välmående och hur du tror på att varje enskild person bidrar till verksamhetens framgångar.

Sätt tydliga förväntningar

Människor vill veta vad de ger sig in i, så se till att skriva korrekta jobbeskrivningar. Har du kommunicerat de huvudsakliga arbetsuppgifterna som den vinnande kandidaten kommer att vara ansvarig för dagligen? Har du varit ärlig om teamets struktur och företagskulturen? Allt det hör kommer att uppenbara sig när en person ansluter sig till företaget, så det är lika bra att vara ärlig från början.

Förbättra rekryteringsprocessen

På många arbetsplatser krävs det 4-5 intervjuer innan jobberbjudandet hamnar på bordet. Det kräver mycket av talangerna. Därför är det enda rätta att göra rekryteringsprocessen så smidig som möjligt.

När de har kommit in, hur behåller du dem?

Personalomsättning – varför är det ingen som klär ut sig till det på Halloween? 😱 Nu är det dags att gå igenom hur du undviker den skrämmande företeelsen.

Bra ledare attraherar bra folk

Tänk på att de bästa kandidaterna har alternativ; de vill hänga med de bästa. Det är upp till dig som chef att skapa den högpresterande atmosfär som krävs för att nå toppen. På samma sätt lämnar människor dåliga chefer, inte dåliga jobb. Det är ditt ansvar att se till att dina medarbetare får möjlighet att utvecklas och avancera inom företaget. Uppmuntra människor att berätta om de har önskemål eller förslag på förbättringar. På så sätt kan du hantera problemen innan de börjar gro och växa.

Kultur äter strategi till frukost

Som Peter Drucker - en av Amerikas mest kända managementkonsulter - en gång sa: "kultur äter strategi till frukost." Det innebär att utan en hälsosam och stabil kultur kommer människor inte att känna sig uppmuntrade att implementera någon form av strategi. Det gäller fortfarande. I slutändan kommer de som presterar på topp att lämna en trist kultur, eftersom de har alternativ. Så det ligger i ditt intresse att skapa en kultur som människor trivs i. En kultur som främjar flexibilitet, lärande och innovation.

Det är också viktigt att bygga företagets kultur på förtroende och tillit. Pleo-plattformen prisas kontinuerligt för att möjliggöra att medarbetare känner sig betrodda att köpa vad de behöver i jobbet, samtidigt som chefer får bra kontroll över utgifterna.

Prioritera målsättning och feedback

Att regelbundet uppdatera mål och mäta framsteg är enormt viktigt för medarbetarnas personliga utveckling. Om du inte kan mäta framsteg på ett konkret sätt kan du trots allt inte veta om du gör saker och ting på rätt sätt. Se till att målen ligger i linje med företagets strategi, så att alla arbetar åt samma håll.

På Pleo har vi kvartalsvisa utvecklingsplaner så att medarbetare kan kommunicera och följa framsteg mot faktorer som:

  • var de vill vara om fem år
  • vilka teammedlemmar som inspirerar dem
  • områden för utveckling.

Vi ser också till att alla medarbetare regelbundet har enskilda möten och feedbacksessioner med sina chefer - ömsesidigt. Cheferna behöver få konstruktiv kritik om hur de kan hantera saker bättre.

Investera i en person är att investera i alla

Att investera i dina medarbetare är avgörande för företagets framgångar. Ta reda på vad de behöver och var kreativ när det kommer till att hitta sätt att mötas halvvägs. Till exempel är mentorskap och praktik ett sätt att utveckla teamet till låg kostnad. Att öka någons kompetens ökar allas värde, eftersom de bidrar mer och har mer kunskap att dela med sig av.

Ge ditt team verktyg för att lyckas

Som chef är det viktigt att du ger medarbetarna de verktyg de behöver för att lyckas i sina jobb. Att kommunicera organisationens strategi och eventuella ändringar i den så att alla är på samma sida är till exempel viktigt för att de ska kunna prestera på topp. På samma sätt värderar människor känslan av att ha kontroll högt, särskilt juniora medarbetare. Det gynnar dig att ge dem befogenhet att fatta verkliga beslut och hålla dem ansvariga för dem.

Hoppas att du finner tipsen användbara för att du ska kunna bygga och upprätthålla en stark ekonomiavdelning. Vad som fungerar för ett företag kommer inte nödvändigtvis att fungera för ett annat. Det handlar om att prova, göra fel och justera.

Vill du veta hur det är att jobba på Pleo?

Ta reda på mer om hur vi anställer och vilka team som står bakom Pleo.

Du kanske gillar...