Gå vidare
Boka en demo

Det är ingen hemlighet att CFO:er har mycket på sitt bord. Upprättande av ekonomiska rapporter, kassaflödesprognoser, styrelsemöten, budgetplanering, bli en strategisk partner till VD:n... Listan kan bli rätt lång.

Men att leda teamet på ett bra sätt är också en viktig sak att prioritera. Den globala talangbristen har gjort det svårt att hitta (och behålla) rätt medarbetare, och trycket från digitaliseringen kräver ett framåtlutat och motiverat team. Det innebär i sin tur att det är dags för CFO:er att höja nivån en aning.

Eftersom vi snart kommer att välkomna en ny CFO till Pleo-teamet (snart, Søren!), framstår det som en perfekt möjlighet att dela med oss av våra tips till CFO:er som vill förbättra sina ledarskapsförmågor.

Därför bör CFO:er jobba på sitt ledarskap

Vi är alla medvetna om talangbristen blandekonomer. Ekonomibranschen utvecklas i snabb takt, vilket kräver att medarbetare gör detsamma. Framför allt ökar efterfrågan på digitala kunskaper, något som många medarbetare fortfarande saknar. Det leder till att många roller ligger ute utan att tillsättas. Samtidigt har ekonomernas bild av vad de vill ha ut av karriären förändrats. Många kräver flexibla arbetstider, distansarbete och högre löner. För att tackla det här behöver CFO:er investera i sina medarbetare och skapa en attraktiv arbetsplats. En del av det arbetet innebär att bli bättre ledare och lärare.

De digitala kunskaper vi nämnde är avgörande för att företag ska kunna rida på digitaliseringsvågen. Nu för tiden behöver ekonomiavdelningar vara kompetenta inom ämnen som dataanalys, artificiell intelligens och molntjänster (för att nämna några) om de vill hålla sig konkurrenskraftiga. CFO:er kan spela en stor roll genom att hjälpa sina team att höja kompetensen inom de här områdena.

För att inte tala om de stora uppsägningar som gjorts under de senaste åren och som har skakat många medarbetares förtroende. CFO:er är kan ge medarbetarna kontext kring strategin och planerna inför det kommande året så att alla vet hur de kan bidra till företagets framgång.

5 sätt för CFO:er att bli bättre ledare

Engagera ditt team i andra områden

En del av att vara en bra ledare består av att ge ditt team de verktyg och kunskaper de behöver för att växa. Som Marta Obrador, Business Transformation Senior Director på Pleo, uttrycker det: 'Ledarskap kräver den perfekta balansen mellan att driva en stark strategi och att få med sig medarbetarna.'

Ett sätt att hjälpa dina användare att bli så mångsidiga och kunniga som möjligt är att introducera dem till andra områden inom företaget, som till exempel drift- och IT-avdelningen. Att få en uppfattning om vad som händer runt om i företaget kan hjälpa medarbetarna att få bättre översikt över verksamheten och en chans att förstå hur deras egna bidrag gör skillnad.

Använd ditt eget omdöme för att avgöra vilka avdelningar som kan vara bäst lämpade att introducera. Kanske är det marknadsavdelningen som ansvarar för att driva nya affärer under kommande kvartal, eller så har företagets VD vänt strategin på ett sätt som kommer att påverka ekonomiavdelningen. Du kan boka in regelbundna möten mellan de olika teamen, eller be dem att dela med sig av sammanfattningar av nyligen genomförda presentationer för att ditt team ska få en uppfattning om vad de jobbar med. För nytillskott i teamet kan du till och med starta upp ett mentorprogram för att bekanta dem med andra personer i verksamheten på ett mindre formellt sätt.

Utveckla dina mjuka egenskaper

Egenskaper som analytisk förmåga och rationellt tänkande är nyckeln till att bli en framgångsrik ekonomichef. Men att leda en ekonomiavdelning innebär inte bara siffror, även människor är med i bilden. Mjukare färdigheter, som empati och emotionell intelligens, förbises ofta.

En studie av EY visade att 50 % av ekonomicheferna ansåg att de förstod teamets behov och synpunkter, men bara 36 % av ekonomerna kände att deras ledare förstod teamets behov och synpunkter. Det här visar på en skevhet mellan CFO:ernas uppfattning och vad som faktiskt är sant. Det är ett tecken på att god självkännedom och förmågan att se saker för vad de är behövs.

Ett bra sätt att utveckla sina mjuka färdigheter är att öva på tydlig och öppen kommunikation. Undvik att använda jargong och komplexa termer som ditt team kanske inte förstår, och kom ihåg att vara ärlig och genuin så att teamet känner att de kan lita på dig. Om en medarbetare kommer till dig med ett problem, försök att sätta dig in i situationen och föreställ dig hur de känner sig. I bästa fall leder den ökade förståelsen till att du kan ge passande råd som hjälper medarbetaren framåt.. Och glöm inte kraften i att bara lyssna – ditt team kommer att uppskatta om du tar dig tid att lyssna på deras idéer eller bekymmer.

"Genom att vara ärlig, transparent, inkännande och rättvis säkerställer du att människor litar på dig och följer din strategi. Du kan inte göra det här ensam" - Marta Obrador, Business Transformation Senior Director

Uppmuntra teamet till anpassning

Som de gamla filosoferna  säger – det enda som är konstant är förändring. Och det stämmer bättre än någonsin för ekonomer. Därför är det viktigt som CFO:er ser till att deras team kan anpassa sig efter nya möjligheter och regler – och känna sig bekväma med det okända.

Genom att hålla sig uppdaterad om branschtrender och delta i evenemang och konferenser kan teamet hålla sig uppdaterade om nyheter. Ingen vet vad som händer i framtiden, så det gäller att ligga steget före. Uppmuntra dina kollegor att ta tillvara på sina nätverk och LinkedIn-kontakter för att diskutera förändringar och framtidsprognoser, för att vidga blicken även på individuell nivå.

För att utveckla ditt teams anpassningsförmåga kan du inspirera dem att förbättra sina problemlösningsfärdigheter. Det kan till exempel göras genom att presentera ett hypotetiskt problem och be dem överväga en rad olika lösningar i grupp. Du kan också uppmuntra medarbetare att omfamna förändring genom att våga ta fler risker och sedan utvärdera och lära av resultaten. Det gör er mer motståndskraftiga som grupp. Det är viktigt att påminna ditt team om att bara fokusera på de saker som ligger inom deras kontroll och att försöka se förändring som en möjlighet i stället för ett hinder.

Om du är ny VD och planerar att göra förändringar, har Marta ett tips: "lägg åtminstone sex månader på att vinna organisationens förtroende och skapa den långsiktiga strategin tillsammans med dem, inte för dem".

Skapa en trygg atmosfär

På jobbet innebär en trygg arbetsmiljö att medarbetarna känner sig bekväma med att dela vad de tycker, uttrycka sina känslor och göra misstag utan rädsla för att bli avvisade eller förlöjligade. Som CFO är du ansvarig för att se till att dina medarbetare känner sig glada och trygga på jobbet. Forskning har faktiskt visat att team med hög trygghetsgrad presterade bättre, så det ligger i ditt bästa intresse att jobba för att få till en trygg arbetsmiljö.

CFO:er behöver därför öva på att ha öppna dialoger.  Det uppmuntrar ledare att hantera konflikter och prata igenom problem i deras team på ett lugnt och genomtänkt sätt, där alla får komma till tals. Vissa kallar det 'konsultativt ledarskap', som innebär att ledare aktivt konsulterar sina teammedlemmar, ber om deras input och respekterar deras åsikter.

"Hur du kommunicerar kommer antingen att föra medarbetarna närmare dig eller få dem att ifrågasätta din ledarstil." - Marta Obrador, Business Transformation Senior Director

Som ledare är det viktigt att inte straffa experimenterande och risktagande, så länge för- och nackdelar har vägts ordentligt i förväg. Uppmärksamma framgångar bland dina medarbetare, men uppmuntra också att lära av misslyckanden. Det kommer att hjälpa ditt team att växa tillsammans. Och kom ihåg att diskussioner inte behöver leda till konflikt. Diskutera med dina medarbetare hur ramarna för diskussioner ska se ut, så att ni har alla förutsätningar för att debattera med varandra på ett konstruktivt och respektfullt sätt.

Uppmana till feedback uppåt

Fördelarna med att be ditt team om konstruktiv feedback är flera. För det första hjälper det dig att bli en bättre ledare eftersom du kommer att ha förslag på förbättringar som du omedelbart kan agera på. Kanske önskar ditt team att de hade mer enskild tid med dig, eller så har de för mycket att göra. Även om viss feedback kan vara svår att svälja är kunskap makt. Dessutom är det bra för medarbetarna att öva på att ge konstruktiv feedback. Det är en bra förmåga att ha. Den bästa typen av feedback är specifik, regelbunden och har bra timing.

För att underlätta regelbunden feedback, varför inte skicka en enkät till ditt team en gång i månaden och fråga vad som går bra och vad som kan förbättras? Du kan göra enkätsvaren anonyma till att börja med, för att dina medarbetare ska bekanta sig med processen. Eller avsätt 15 minuter under era individuella träffar för att täcka feedback, både från dig till dem och vice versa. Bara 31 % av ekonomerna känner att ledarna lyssnar på dem.

Nu har du en idé om hur du kan förbättra din ledarskapsförmåga och förhoppningsvis kan du praktisera tipsen för att se ditt team blomstra. För fler tips och tricks för att göra 2024 till företagets bästa år hittills, håll ett öga på Pleo-bloggen!

Du kanske gillar...