Gå vidare
Boka en demo

Pandemi, krig i Europa, energikris, skyhög inflation, stökig valrörelse, stundande lågkonjunktur – allt det påverkar i allra högsta grad både ekonomin och företagandet. Fokuset på årets mässa låg i linje med tiden vi lever i. Vad händer med redovisningsbranschen och hur ska nya krav mötas? Vilka motsättningar finns och hur jobbar vi runt dem?

Seminarier, föreläsningar och intressanta samtal med företagsledare, ekonomer och branschnamn gav oss många värdefulla insikter. Här har vi laddat med tre fokusämnen fulla av prognoser, tips och råd. 

Och så tar vi tillfället i akt att berättar om höjdpunkten i vår egen monter. 

Nu är vi digitala

Länge har vi pratat om en redovisningsbransch i förändring. Digitaliseringen raderar inte redovisning från karriärskartan, tvärtom. Nu är vi här, i framtiden, och den rådgivande redovisningsrollen är etablerad. Det kräver planering och ansvarstagande. Nu handlar det inte längre om digitalisering, utan snarare om att växa och skala upp på ett hållbart sätt. 

“Den skalbara byrån har rätt digitala verktyg för att växa.” - Andreas Grünewald, Oxceed

Helena Casserlöw Kvist, VD och grundare av Meritmind, pratade under sin föreläsning om ekonomens nya roll som allkonstnär. Att det numera handlar om att lägga tid där den gör mest affärsnytta.

Mardrömsscenariot att digitaliseringen skulle göra ekonomer arbetslösa blev inte verklighet. Istället breder de digitala redovisningsbyråerna ut sig. 

“Alla har inte hunnit med digitaliseringen än, men vi tror på att vara den nytänkande, spännande byrån som sticker ut och gör saker effektivt.” - Elias Hedlin, Libredo

Från redovisning till rådgivning

“Förut jobbade vi med att producera redovisning. Nu analyserar vi redovisningen och kommunicerar vad vi ser.” –  Lali Fjellström, Srf konsulterna

Så vad händer med redovisningskonsulternas dagar när bokföringen automatiseras, de manuella arbetsuppgifterna minskar och pappershögarna försvinner?

Om vi ska ta med oss ett enda ord som genomsyrat mässan, så är det: Rådgivning. 

“Ni är make or break för era kunder, ni tar dem igenom krisen bättre rustade än vad de hade varit utan er.” - Lali Fjellström.

Vad efterfrågas av redovisningskonsulter idag?

“Istället för att spara in, bör vi använda ekonomernas kompetens till att göra mer inom verksamhetsstyrning.” - Henrik Aldegren, Meritmind

Ekonomi & företag 2022 avhandlade den kompetensväxling som innebär att redovisningskonsultens roll utvidgas. Från att mest hålla koll på räkenskaper och stänga böckerna, kan ekonomer i större utsträckning fokusera på djupgående analyser och viktiga prognoser. Företagsledare och chefer söker råd om hur verksamheten ska röra sig framåt. 

Var köper jag spåkulan?

Det är svårt att sia i framtiden. 

På kort sikt kan vad som helst hända, och vi måste vara förberedda på olika scenarier. Men det är när vi lär oss att sitta ner i båten och visualisera målen längst fram, som vi kommer dit. När marknaden rör sig snabbare, behöver vi tänka mer långsiktigt än tidigare.

“För att bli framåtlutad och relevant ska du tänka: Hur långt kan vi nå? Ha alltid med dig det när du jobbar med nyckeltal.” – Helena Casserlöv-Kvist, Meritmind

Att lyckas i rollen som rådgivare

“Du måste kunna prognostisera tänkbara resultat. Framtiden ligger i framåtriktad simulering, likviditetsprognostisering och budgetering.” - Andreas Arnfeldt, medgrundare av Oxceed

För att rådgivningen ska göra skillnad behöver den vara förankrad i verkligheten. För det krävs transparens och tillförlitlighet mellan inblandade parter. 

Verktyg som underlättar transparens blir därför viktigare än någonsin. Vi behöver känna förtroende för den kompetens som finns. Samtidigt behöver redovisningsbyrån kunna anpassa sitt arbetssätt efter kunderna, genom integrationer och smarta systemval.

“När 1 + 1 blir 3, då blir jag glad. När man förvarar information på flera olika ställen, blir det svårare att få en överblick, såväl för företagaren som redovisningsbyrån.” - Anna Wretlind, Fortnox

Vad blir nästa steg?

“Artificiell Intelligens har inga dåliga dagar, bristande fokus på grund av störningsmoment, eller risk för slarvfel. AI har inget emot monotona, repetitiva och ibland urtråkiga arbetsuppgifter.” – Mathias Petersson, Hogia

Automatisering, automatisering, automatisering. Och paketering, paketering, paketering.

Redovisningsbranschen har öppnat upp för att automatisera en stor del av det som traditionellt sett utgjort dagliga arbetsuppgifter på byråerna. Tiden som frigörs behövs för att guida företag och organisationer rätt i vår föränderliga värld. 

De redovisningsbyråer som lyckas paketera rådgivningerbjudandet på ett smart sätt, kommer att överleva - och blomstra.

Ett hållbart arbetsliv

Det här är ett kärt ämne för oss. Flera av våra redovisningspartner är experter på ämnet. Att minimera stress på arbetsplatsen och uppmuntra en sund balans mellan jobb och privatliv är inte alltid lätt. Men innehållet på Ekonomi & Företag-mässan vittnar om att det är mer aktuellt än någonsin.

Vi förstår varför. När redovisningsbranschen möts av nya kompetenskrav blir pressen större. Att hitta ett sätt att möta efterfrågan på ett hållbart sätt är a och o för både konsulternas, och byråernas, överlevnad. 

Flera talare gav goda råd och tips för att klara omställningen som branschen befinner sig i just nu.

Planera in återhämtning och luft i kalendern

Lali Fjellström ägnade en del av sin föreläsning åt att prata om hur du rent konkret kan jobba för bättre balans på jobbet.

Bli kvitt onödig stress genom att planera in luft i kalendern och prioritera återhämtning, löd hennes tips. 

Men lönsamheten då? Hög debiteringsgrad är viktigt, men inte viktigare än hälsan. 

Kompetensutveckla regelbundet

Flera talare påpekade hur viktigt det är att rusta sig med rätt verktyg för framtiden.Känslan av att inte hänga med i svängarna kan tära på självförtroendet och skapa obalans i arbetslivet. På mässan ställde flera utbildningsföretag ut – ett tecken på att vidareutbildning efterfrågas allt mer. 

Koll på ekonomin i realtid – för företag och medarbetare

Om kostnaderna i företaget decentraliseras, tappar ekonomiavdelningen fullständigt kontrollen över företagets utgifter. Sant eller falskt?

Falskt. När Pleos produktchef Olov Eriksson intog scenen i Speaker’s corner fick publiken ta del av viktiga tankar kring den osäkerhet företag just nu lever i. Såväl företagsledare som ekonomichefer och medarbetare lider av ekonomisk stress. 

Kraven på ekonomiavdelningen ökar, och rollen förändras. Det gäller att hänga med och implementera system som underlättar. Bättre koll på utgifterna mår alla bra av, inte minst de anställda.

“Inga medarbetare ska behöva ligga ute med privata pengar i dessa tider. Hantera egna utlägg direkt, utan krångel.” - Olov Eriksson, Pleo

Samtidigt underströk han ekonomiavdelningens stärkta roll. Med en automatiserad utgiftslösning som integrerar med bokföringen kan ekonomerna snabbt leverera viktiga analyser och rapporter till beslutsfattare. Just nu är snabba beslutsunderlag guld värda. Med Pleo stryks aktiviteten “jaga kvitton” från ekonomiavdelningens kalender, vilket frigör en hel del tid.

Till sist – vem vann kvittojakten?

Hos Pleo har vi lämnat det tidskrävande, trista arbetet med att jaga kvitton bakom oss. Men vi saknar spänningen ibland… eller, ja. Hur som helst baxade vi med oss vår kvittostormmaskin™ ut till Kista. Inuti den flög det runt rosa Pleo-kvitton, tillsammans med en gyllene liten pappersbit. Alla som passerade vår monter fick chansen att kliva in i kvittostormen för att försöka fånga det gyllene kvittot och därmed delta i utlottningen av en härlig spavistelse.

Tack till alla er som tog tillfället i akt att delta, oavsett om det var priset eller en stunds paus från sorlet på mässan som lockade.

Vinnaren? Stort grattis till Anneli Solin från Ludvig & co! Vi önskar dig en skön dags avkoppling och lugn och ro.

Du kanske gillar...