Gå vidare
Boka en demo

Kontering är en nödvändig process för alla företagare – det är så du ordnar och dokumenterar affärshändelser på ett strukturerat sätt. Men du kanske undrar vad kontering faktiskt är? Låt oss berätta. Genom kontering tilldelas varje transaktion specifika konton som representerar olika ekonomiska aspekter. Metoden ger en klar och systematisk översikt över företagets ekonomi och är en central del av bokföringens mekanism. Läs vidare för att lära dig allt du behöver veta – och förmodligen mycket mer än så, vi bara flaggar för det – om kontering. 

Vad betyder kontering?

Så vad betyder egentligen kontering? Kontering är namnet på den process där intäkter och kostnader i företaget förs in på olika konton. Genom att kontera skapas en strukturerad redovisning som hjälper till att generera tydliga rapporter om verksamhetsresultat. Enligt bokföringslagen är det obligatoriskt att kontera alla affärshändelser i företaget, inklusive försäljning och utförda jobb. Genom att använda separata konton för olika typer av intäkter och kostnader skapas en bättre översikt och ordning i bokföringen.

Visste du att Pleo är Europas främsta lösning för automatisering av företagsutgifter? Mer om utgiftshantering med Pleo kan du läsa här.

Hur många konton används vid kontering?

Vilka konton som ska användas vid kontering kan variera beroende på företagets verksamhet och transaktionstyp. Nedan följer en översikt över de vanligaste konton som används vid kontering:

Bankkonto: Bankkontot är ett centralt konto som används för att registrera transaktioner som involverar pengar in och ut från företaget. Det kan inkludera insättningar, uttag, bankavgifter och ränteintäkter.

Momskonto: Momskontot är avsett för bokföring av momsen relaterad till försäljning och inköp av varor och tjänster. Kontot behövs för att redovisa korrekt moms till Skatteverket. 

Underkonto för varor: Vid köp eller försäljning av varor används underkonton som är specifika för varje vara. Underkontot används för att bokföra kostnaden vid inköp, eller intäkten från försäljningen av den specifika varan.

Kom ihåg att…

Vid momsfri försäljning, det vill säga när ingen moms tas ut eller kan dras av, används endast bankkontot och det relevanta underkontot för varan som säljs.

För att klargöra och särskilja olika inkomster och utgifter är det fördelaktigt att numrera och kategorisera olika konton. Företag följer vanligtvis en grundkontoplan, som kan variera beroende på bransch och verksamhetstyp. Denna kontoplan innehåller en hierarki av konton uppdelade i olika kategorier. 

Genom att använda underkonton för specifika varor eller tjänster, kan du som företagare hålla koll på detaljerade försäljnings- eller inköpsmönster. Det gör det möjligt att analysera och övervaka prestanda för enskilda produkter eller tjänster, och göra det lättare att spåra produkter. 

Vad innebär kontering av fakturor? 

Processen för kontering av fakturor innebär att du bokför och fördelar kostnader och intäkter i företagets redovisningssystem baserat på fakturans innehåll. Genomförandet varierar beroende på fakturans typ, samt vad som har köpts in. Metoden syftar till att korrekt fördela kostnaderna på olika kostnadsställen eller intäkter på lämpliga intäktskonton. 

Processen för kontering skiljer sig åt för olika typer av fakturor, till exempel inköpsfakturor eller försäljningsfakturor. Vid kontering av en inköpsfaktura identifierar du de relevanta kostnadskontona och eventuella momsrelaterade konton för att rättvist fördela kostnaderna mellan korrekta kategorier. Vid kontering av en försäljningsfaktura kanske du istället fokuserar på att placera intäkter på lämpliga intäktskonton och hantera eventuell moms som ska redovisas.

Så fungerar kontering  – steg för steg 

Kontering innebär att du beskriver affärshändelser och vad som har ägt rum i verksamheten. Nedan följer en närmare titt på hur kontering fungerar i praktiken:

Bokföringskonton och val av konton: Innan du påbörjar själva konteringen måste du bestämma vilka bokföringskonton du ska använda i enlighet med beskrivningen ovan. 

Dokumentation av verifikationer: Konteringen börjar med en dokumentation av dina verifikationer, vilket kan inkludera kvitton, fakturor, kontrakt och andra handlingar som styrker transaktionerna. Denna dokumentation fungerar som ett stöd för dina konteringsbeslut och säkerställer att du har tydlig information att arbeta med.

Bestäm debet och kredit: För varje transaktion måste du bestämma om den ska bokföras som en debet- eller kreditpost. Debet och kredit representerar olika sidor av dina bokföringskonton och avgör hur transaktionen påverkar ditt företags ekonomiska ställning. Debet ökar tillgångarna och minskar skulder och intäkter, medan kredit har motsatt påverkan. 

Registrering av transaktioner: När du har valt rätt bokföringskonton och bestämt debet eller kredit, registrerar du transaktionerna på dessa konton. Här ska du bokföra det belopp som är relaterat till händelsen på respektive konto.

Balansering: Varje transaktion måste balanseras i din bokföring. Det innebär att summan av debetposterna måste vara lika med summan av kreditposterna. Balanseringen är viktig för att säkerställa att dina ekonomiska rapporter är korrekta och att du inte missar några transaktionsdetaljer.

Pleo hjälper ditt företag med bokföringen 

Tycker du att det här med bokföring och kontering är krångligt? Eller kanske bara extremt trist? Underlätta då för dig själv genom att ta hjälp av Pleo. 

Genom att integrera ditt bokföringsprogram slipper du all manuell utgiftsrapportering. Med våra integrationer kan utgiftsdata exporteras direkt till bokföringsprogrammen din ekonomiavdelning använder varje dag. 

Vi hjälper dig ta kontrollen över alla företagets utgifter och hitta sätt att försäkra dig om att intäkterna är större än kostnaderna. Boka en demo eller testa vår tjänst redan idag

Du kanske gillar...