Gå vidare
Boka en demo
4 personer på en klättervägg med gemensamt säkerhetsrep

Vi är på väg in i en lågkonjunktur. Den förväntade tillväxten skrivs ner och bostadsmarknaden har vänt. Befolkningen väntar med fasa på räntehöjningar och matkassen kostar flera procent mer än för bara ett halvår sedan.

Många stressar upp sig över all rödmarkerad statistik.

Löpsedlar om kris, krig och inflation skrämmer, och de flesta som har ett jobb börjar oroa sig för att bli arbetslösa. Det är helt naturligt.

När efterfrågan på företagens tjänster och varor går ner, blir det svårare att nyinvestera och behålla personal. Arbetslösheten i landet ökar under lågkonjunktur, och det vet de flesta om.

Oroligheterna påverkar förstås dig som driver företag också. Ingen vill behöva skala ner, säga upp och stå stilla.

Men hur du som arbetsgivare tänker och agerar kring den nya situationen påverkar mer än du tror.

1. Var öppen med hur det går för företaget

Säg hela sanningen. Visa siffror. Förklara läget.

Ju mer du döljer, desto större osäkerhet byggs upp. När du är öppen och transparent om hur det går för företaget etableras ett förtroende mellan företaget och medarbetarna. Det är tryggare att veta hur läget ser ut, på riktigt, än att leva i ovisshet.

Berätta om företagets resultat, bra och dåliga. Dela hur ledningen ser på framtiden, och prata om förhoppningar och farhågor. Det skapar en teamkänsla som behövs för att företaget ska kunna ta sig igenom tuffa tider och komma ut på rätt sida.

2. Spara in på rätt saker

Lågkonjunktur kommer inte sällan med sparkrav. När inkomsterna minskar, behöver utgifterna göra samma sak. Som chef är det lätt att lösa prioriteringsordningen på besparingarna själv. Men det är alltid en bättre idé att inkludera medarbetarna i diskussionen.

Du kanske tror att den årliga sommarfesten är viktigast för att hålla motivationen uppe, medan det i själva verket är måndagsfrukosten som betyder allra mest. En ständigt tom fruktkorg påminner kanske mer om dåliga tider, än ett uteblivet julbord gör.

Det är aldrig kul att skära ner på kostnader, men om du prioriterar rätt behöver det inte märkas så mycket. Dessutom blir medarbetarna motiverade av att inkluderas i besluten.

3. Uppmuntra kompetensutveckling

Att vidareutbilda personal behöver inte alltid innebära dyra kursavgifter. När medarbetarna lär sig av varandra utvecklas den egna kompetensen, vilket kan kännas betryggande i osäkra tider. Ju bredare kompetens, desto tryggare på arbetsmarknaden.

Samtidigt får företaget större spridning på kunskaperna. Det innebär att det kan bli billigare att hantera när personal sjukskriver sig. Produktiviteten i teamet kan lättare upprätthållas om kollegor kan dela på arbetsuppgifterna en kort period.

En klassisk win win-situation, helt enkelt.

4. Jobba när ni jobbar

De flesta företag har processer som slukar tid. Det kan handla om rena arbetsuppgifter, eller om företagsadministration. Oavsett finns det många anledningar (och möjligheter!) att digitalisera, och därmed effektivisera arbetet.

Det är inte produktivt att hantera kvitton och utlägg manuellt, eller i tröga system. Det är inte heller produktivt att förvara samma information på flera ställen, så att ingen riktigt vet vad som är uppdaterat och inte. Det är inte produktivt att ringa kollegor om varenda liten fråga.

Här har vi samlat en lista över smarta verktyg och tjänster, som gör en stor del av det manuella jobbet åt dig. Så att du kan jobba på riktigt.

Pleo blog banner

Du kanske gillar...