Gå vidare
Boka en demo

Moms, det där begreppet vi alla känner till och som är en stor del av företagarens vardag. 

Alla momsregistrerade företag ska genomföra redovisning av moms – och därför är det viktigt att förstå hur det går till. 

Det finns ingående och utgående moms, och ibland får man tillbaka pengar efter att momsdeklarationen skickats in till Skatteverket. Men hur kommer det sig att man kan få tillbaka momsen? Och hur skickar man in en momsdeklaration? Allt detta och mycket mer kommer vi att besvara i denna artikel om momsredovisning. 

Vad är moms?

Moms, även kallad mervärdesskatt, är en skatt som alla företag och privatpersoner betalar vid köp av varor eller tjänster. Skatten ingår för det mesta i priset och är därför något man som privatperson inte behöver tänka på. Däremot ska du som företagare deklarera och betala moms. I Sverige varierar momssatsen för olika varor och tjänster. I de allra flesta fall är den 25 %, men det förekommer även momssatser på 12 och 6 %.

Ingående och utgående moms

Moms delas upp i ingående och utgående moms. Utgående moms är den skatt ett företag lägger till på priset för varor och tjänster som säljs till kunder. Motsatsen är ingående moms, alltså den moms företaget betalar när man köper in en vara eller tjänst. 

Momspliktiga företag ska redovisa mervärdesskatt, och lämna en momsredovisning i form av en momsdeklaration till Skatteverket. 

Känner du att du har lite bättre koll på hur moms fungerar? Härligt! Nu kommer vi gå in på hur den faktiskt ska redovisas. 

Hur ska man redovisa moms?

För att redovisa moms behöver du upprätta en momsdeklaration. I denna ska både ingående och utgående moms anges. Skillnaden mellan dessa avgör om du ska betala eller få tillbaka av Skatteverket. 

Men hur ska man då redovisa och betala in moms? Här kan du antingen använda dig av bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden – beroende på hur stor omsättning ditt företag har. 

Bokslutsmetoden

Alla företag som har en omsättning på högst 3 miljoner ska, från och med 2011, använda kontantmetoden – även kallad bokslutsmetoden. Metoden innebär att man inte ska bokföra fakturor och liknande förrän de har betalts. Även redovisning och inbetalning av moms sker först när fakturan har betalats. 

Under årets gång ska du bokföra dina affärshändelser som avser ut- och inbetalningar löpande. Du ska även bokföra insättningar och uttag. Övriga affärshändelser bokför du i samband med bokslut. Detta gäller framförallt de händelser som är nödvändiga för att kunna fastställa företagets resultat och ställning. Det kan exempelvis vara skulder och obetalda fordringar. 

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden är huvudmetoden för den löpande bokföringen. De utgående och ingående fakturorna bokförs samma datum som de är utställda eller inkomna – med andra ord fakturadagen eller ankomstdagen. Här bokförs fakturan som kundfordran eller leverantörsskuld. Det är också i detta skede som moms redovisas. 

Behöver du en redovisningskonsult? Sök i Pleos partnerkatalog. Är du inte Pleo-partner än? Läs mer om fördelarna med vårt nya partnerprogram och börja klättra uppåt idag.

Vem är skyldig att redovisa moms?

Alla företag som är momsregistrerade är också skyldiga att lämna in momsredovisning till Skatteverket. Du ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod, och detta ska du göra även om du saknar omsättning en månad och det inte finns någon moms att deklarera. 

Har ditt företag moms att betala? Då ska du se till att den är betald senast samma dag som momsdeklarationen ska vara inlämnad. 

Att skicka in momsdeklaration 

Du skickar enklast in din momsdeklaration med Skatteverkets e-tjänst. Det är även möjligt att göra det via en blankett som Skatteverket skickar ut med post. 

När ska jag redovisa moms? 

Du anger på egen hand hur ofta du vill deklarera moms. Det gör du i samband med att du genomför din ansökan/anmälan om företagsregistrering hos Skatteverket. Hur ofta du kan deklarera moms har att göra med hur stort ditt företag är.

Små företag med en lägre momspliktig omsättning än 1 miljon kr per år kan antingen redovisa moms en gång per år, en gång per kvartal eller månadsvis.

Mindre företag med en momspliktig omsättning mellan 1 miljon och 40 miljoner kr per år kan antingen redovisa moms en gång per kvartal eller månadsvis.  

Större företag med en momspliktig omsättning på över 40 miljoner kr ska redovisa moms en gång per månad. 

Läs mer om hur du kan effektivisera utgiftshanteringen med Pleo – och låt oss anpassa våra tjänster efter om du driver ett startup, mindre eller större företag. 

När ska momsdeklarationen lämnas in?

Du hittar information om det exakta datumet som din momsredovisning ska lämnas in på Skatteverkets webbplats.

Vilka uppgifter ska lämnas i momsdeklarationen?

Uppgifterna som ska lämnas vid redovisning av moms hämtar du i din bokföring. Några av dessa är:

  • Utgående moms 
  • Ingående moms 
  • Din försäljning 

Det är mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms som avgör om du ska betala eller få tillbaka pengar. 

Varför får företag tillbaka moms?

Är den sammanlagda ingående momsen större än den sammanlagda utgående momsen i din momsredovisning, kommer staten betala tillbaka mellanskillnaden till dig. Det motsatta gäller om den sammanlagda utgående momsen är större än den sammanlagda ingående momsen. Då måste du istället betala in mellanskillnaden till staten. 

Hur får man tillbaka momsen?

När du som företagare köper varor eller tjänster har du oftast rätt att få tillbaka momsen du betalar. Det förekommer även fall då man inte får dra av momsen eller endast dra av delar av den. 

Ska du få tillbaka moms kontrolleras först om pengarna kvittas mot andra skatter du ska betala. Efter det tar det oftast några dagar innan pengarna kommer in på ditt skattekonto. 

Vad händer om man inte redovisar moms?

Om du inte lämnar in din momsdeklaration, är du skyldig att betala en förseningsavgift på 625 kr. Du kan få anstånd med att lämna senare och då inte behöva betala en förseningsavgift. Ett anstånd kräver dock särskilda omständigheter, som att du är sjuk eller har råkat ut för allvarliga datafel. 

Ta kontrollen över företagets ekonomi med Pleo 

Det ska vara enkelt att hantera företagets ekonomi. 

Som företagare har du mycket att tänka på och inget får glömmas bort. Moms ska redovisas och skickas in till Skatteverket – och alla inkomster och utgifter ska bokföras. Underlätta för dig själv, eller ekonomiavdelningen, och ta hjälp av Pleo. 

Integrera ditt bokföringsprogram och slipp på så sätt manuell utgiftsrapportering. Med våra integrationer kan utgiftsdata exporteras direkt till bokföringsprogrammen din ekonomiavdelning använder varje dag. 

Vi hjälper dig att ta kontroll över företagets ekonomi genom att få full insyn i utgifterna och hitta nya sätt att spara. Boka en demo eller testa vår tjänst redan idag

Du kanske gillar...