Gå vidare
Boka en demo

Monica DeBerg från Bokoredo är Pleo-partner och delar regelbundet med sig av sina kunskaper inom redovisning här på bloggen.

Just nu är det oroliga tider runt om i världen, både gällande privatekonomin och företagens ekonomi. Därför är det hög tid att se över företagets intäkter och kostnader, särskilt de fasta kostnaderna. 

Analysera resultatrapport – steg för steg

Ett bra sätt för dig som företagare är att verkligen analysera rapporterna du får från din redovisningsbyrå. Resultatrapporten visar tydligt hur mycket pengar som kommer in och vart dessa pengar går. Balansrapporten visar hur mycket tillgångar och skulder du har. Här fokuserar vi på resultatrapporten.

Bruttovinst/bruttomarginal

Börja med att titta på resultaträkningen och raden för bruttovinsten/bruttomarginalen. 

Det är skillnaden mellan intäkter och de direkta kostnaderna. Direkta kostnader är de kostnader som är direkt hänförliga till intäkternas förvärv som det så fint heter. Indirekta kostnader redogörs för nedan som övriga kostnader. 

På företag som säljer varor är detta ett jättebra exempel. Då kan du avläsa hur mycket som blir kvar efter att du dragit av varuinköpen och de kostnader som är direkt relaterade till varuinköpen. Till exempel frakter, lagerhantering och annat. 

Om du vill följa det över tid, är det lättast att räkna ut ett nyckeltal. Då ser du vilken procentandel av kostnaderna som är relaterat till intäkterna. 

Den räknar du ut genom att ta bruttovinsten/försäljningen. Exempel:

Har du sålt för 1 000 kr och har haft kostnader för 500 kr, så är bruttovinsten 500 kr. Då delar du 500/1000 = 0,5. Du har alltså 50 % marginal på din försäljning.

Håll koll på detta nyckeltal över tid. I dessa tider kanske det är särskilt viktigt om du till exempel driver en restaurang då matpriserna gått upp betydligt senaste tiden. 

Bruttomarginalen kan vara olika i olika branscher. Säljer du kapitalvaror är den kanske lägre, säljer du varor med mycket svinn som i restaurangbranschen, bör den vara lite högre. 

Rådgör med din konsult om du är osäker på var du bör ligga. 

Samma metod kan även användas för exempelvis åkerier, då du kan bokföra direkta kostnader som drivmedel, reparationer och annat som är direkt hänförliga till intäkterna, så att de läggs högre upp i resultaträkningen. Det är denna bruttomarginal/vinst som skall räcka till allt annat.

Detta gäller dock inte tjänsteföretag som oftast inte har några direkta kostnader om de inte har underleverantörer. 

Övriga kostnader (indirekta kostnader)

Senare i resultaträkningen hittar du övriga kostnader (indirekta kostnader). Det är till exempel hyror, försäkringar, kontorsmaterial med mera. 

Titta noga på dessa kostnader, för de kan ofta vara högre än du tror. Se över att du är rätt försäkrad, att alla rullande abonnemang (särskilt de med autogiro) är något du behöver. 

Kanske är det något du kan dra in på? Är det några priser som ökat? Är du kanske dubbelförsäkrad? 

Ibland betalar du bara fakturorna slentrianmässigt utan att fundera över vad det egentligen är och om du behöver det. 

Personal- och lönekostnader

Efter de övriga kostnaderna hittar du personal och lönekostnaderna. Som liten småföretagare är det ofta där du drar in på kostnader – men gör inte det i första hand. Försök istället dra ner på andra kostnader eller, ännu bättre, öka intäkterna. 

Se till att bolagets omsättning räcker till en rimlig lön och pension så att du som privatperson är tryggad.

Räntor

Efter personalkostnaderna hittar du räntor. Dessa kan också kan vara läge att se över om du har en hög belåningsgrad. Se till att du har koll så du inte har en rörlig ränta som rusar nu i och med alla räntehöjningar.

Avskrivningar

Du hittar även avskrivningarna långt ner i resultaträkningen. Dessa kan du inte påverka, bortsett från att du kan fundera över om nya investeringar är lämpliga just nu. 

Vinst

På sista raden hittar du den aktuella vinsten. Den bör såklart vara positiv. Om du har en förlust är det viktigt att du hittar orsaken till det, så att du kan ta reda på hur du kan vända den till en vinst.

Jämför över tid

Jämför även ditt resultat över året och med förra året. Är det förändringar uppåt eller nedåt? Varför? Du kan hitta så mycket bra information i din resultaträkning, så läs den ordentligt! Det kommer att hjälpa dig att tackla stundande lågkonjunktur bättre.

Lycka till med ditt företagande!

Du kanske gillar...