Ga naar de inhoud

Gebruik Pleo gratis met maximaal 3 gebruikers. Kom meer te weten.

Boek een demo
Man is working on his computer

De vrijwilligersvergoeding 2024 is bedoeld om vrijwilligers een belastingvrije vergoeding te bieden voor hun werk en de onkosten daarvan. Stichtingen die vrijwilligers in dienst hebben, kunnen ervoor kiezen om de onkosten voor de vrijwilliger op zich te nemen of om hen een vaste vergoeding per uur te betalen.

De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding in 2024 kent een vast bedrag van maximaal 5.50 euro per uur voor vrijwilligers van 21 jaar of ouder. Voor vrijwilligers onder de 21 jaar, bedraagt de vergoeding 3.25 euro per uur. Het maximale onbelaste bedrag per maand ligt op 210 euro en per jaar op 2.100 euro.

Wat is een vrijwilligersvergoeding?

De vrijwilligersvergoeding is een financiële vergoeding die is vrijgesteld van belasting. Met deze vrijwilligersbijdrage kun je vrijwilligers compenseren voor hun werk binnen je organisatie. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding, moet het werk van de vrijwilliger wel aan de volgende eisen voldoen:

  • Het vrijwilligerswerk heeft een maatschappelijk belang of is belangrijk voor het algemeen belang. 🙏
  • Het vrijwilligerswerk heeft niet als doel om winst te maken. 💸
  • Het vrijwilligerswerk gaat niet ten koste van betaalde banen op de arbeidsmarkt. 🙌

Sommige vrijwilligersbanen voldoen niet aan de eisen voor vrijwilligerswerk en komen dus niet in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding. Het is daarom slim om vooraf te bepalen of de betreffende werkzaamheden wettelijk als vrijwilligerswerk worden aangemerkt. Voldoet het vrijwilligerswerk aan de juiste normen? Dan kan de vrijwilliger meteen een vrijwilligersvergoeding aanvragen. Om vrijwilliger te worden, kun je terecht bij verschillende organisaties, waaronder stichtingen in de zorg, het onderwijs en de cultuursector.

Voorbeelden uit de praktijk

Om de vrijwilligersvergoeding nog wat duidelijk uit te leggen, vind je hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk.

Voorbeeld 1

Hans werkt als vrijwilliger bij de brandweer. Hij is er bestuurslid en ontvangt daarvoor een bedrag van 100 euro per maand. Omdat de uren die Hans aan dit werk besteedt overeenkomen met de vergoeding die hiervoor wordt uitgekeerd, maakt hij aanspraak op vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld 2

Sara is advocaat en werkt als vrijwilliger bij een juridische stichting. Namens de stichting dient ze bij de rechtbank een pro forma bezwaar in. Dit kost haar amper tien minuten, maar ze krijgt hiervoor toch een eenmalig bedrag van 210 euro uitgekeerd. Dit bedrag mag helaas niet als vrijwilligersvergoeding worden toegekend. De vergoeding is namelijk te hoog in relatie tot de omvang van de taak.

Voorbeeld 3

Antoine is twintig jaar oud en werkt twee uurtjes per week als schoonmaker bij de lokale sportclub. Hij krijgt daarvoor een vergoeding van 9 euro per uur. Dit bedrag mag echter niet als vrijwilligersvergoeding worden uitgekeerd. Dat komt omdat de vrijwilligersvergoeding niet hoger mag zijn dan 3.25 euro per uur.

Voorbeeld 4

Morris werkt twee maanden lang 100 uur per maand voor de plaatselijke voetbalclub. Vervolgens werkt hij nog eens drie maanden lang 50 uur per maand voor de voetbalclub. In totaal werkt hij dus 350 uur als vrijwilliger over een tijdsbestek van vijf maanden.

Morris ontvangt hiervoor een vergoeding van 2 euro per uur. In totaal komt dit neer op 700 euro. Het jaarmaximum van 2.100 euro wordt niet overschreden, maar toch is de vrijwilligersvergoeding voor Morris niet van toepassing.

Dat komt omdat hij de maximale maandelijkse vergoeding van 210 euro in de eerste twee maanden wél heeft overschreden. Om dit op te lossen en Morris alsnog van de juiste vergoeding te voorzien, moet de voetbalclub loonheffing inhouden en afdragen over de vergoeding.

Wat is het verschil tussen vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding?

Wanneer je vrijwilligers in dienst hebt, kun je hen een belastingvrije vrijwilligersvergoeding of een belastingvrije onkostenvergoeding bieden. Hieronder lees je wat de verschillen zijn:

  • De vrijwilligersvergoeding is een financiële compensatie die wordt uitgekeerd op basis van het aantal gewerkte uren.
  • De onkostenvergoeding is bedoeld om de gemaakte kosten van de vrijwilliger te compenseren, waaronder de reiskostenvergoeding, vergoeding van bedrijfsuitgaven en taxikosten.

Hoe hoog is de maximale vrijwilligersvergoeding 2024?

De maximale vrijwilligersvergoeding in 2024 is op meerdere manieren te berekenen. Dit kan per uur worden berekend, maar ook per maand en per jaar. De regels daarvoor zijn heel simpel:

  • De hoogste vrijwilligersvergoeding per uur ligt op 5.50 euro.
  • De hoogste vrijwilligersvergoeding per maand ligt op 210 euro.
  • De hoogste vrijwilligersvergoeding per jaar ligt op 2.100 euro.

Ongeacht de hoeveelheid uren die je werkt, mag je als vrijwilliger nooit meer dan 210 euro onbelaste vergoeding per maand of 2.100 euro onbelaste vergoeding per jaar ontvangen.

Overstijgt de vrijwilligersvergoeding de hierboven genoemde normen? Dan wordt het volledige bedrag van de vergoeding alsnog door de fiscus belast. Bij het berekenen van de maximale vergoeding worden ook de eventuele onkostenvergoeding meegerekend, en dus niet alleen de vrijwilligersvergoeding zelf.

Stijging vrijwilligersvergoeding in de afgelopen jaren

Op 1 januari 2023 steeg de vrijwilligersvergoeding van maximaal 1.800 euro per jaar in 2022 naar maximaal 1.900 euro per jaar in 2023. In 2024 werd dit bedrag verhoogd naar 2.100 euro per jaar. Of de vergoeding in de jaren hierna blijft stijgen, is op dit moment niet bekend.

De kans dat er in 2025 opnieuw een stijging plaatsvindt, is reëel. Ook in voorgaande jaren zagen we dat de vrijwilligersvergoeding steeds hoger werd. In 2020 bedroeg de vergoeding bijvoorbeeld maximaal 1.700 euro per jaar. Een jaar later steeg die al met honderd euro. En in de jaren erna vond opnieuw een significante stijging plaats.

Heb je recht op vrijwilligersvergoeding als je in de bijstand zit?

Wanneer je in de bijstand zit, heb je recht op een vrijwilligerswerk met vergoeding, maar moet je wel een enkele voorwaarden voldoen. Zo mag je baan als vrijwilliger niet ten koste gaan van betaald werk en mag het vrijwilligerswerk de kans op een betaalde baan niet verkleinen. Ook mag je geen vrijwilligerswerk doen waarvoor iemand zonder uitkering gewoon betaald zou krijgen.

De vrijwilligersvergoeding wordt niet gekort op je uitkering en gaat dus niet ten koste van je maandelijkse inkomen vanuit het UWV. Een uitzondering hierop geldt voor mensen die jonger zijn dan 27 jaar. Voor deze doelgroep geldt dat de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk mogelijk gekort wordt op de uitkering. Dit geldt echter alleen voor algemene kostenvergoedingen en niet voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Vrijwilligerswerk kan positief uitpakken voor je baankansen in de toekomst. Je werkt aan een ritme, draait mee in de maatschappij en vergroot je netwerk. Ook doe je waardevolle skills op en bouw je aan een mooi cv. Gemeenten helpen uitkeringsgerechtigden dan ook graag bij het vinden van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersvergoeding en stage: dit zijn de regels

Je komt pas in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding wanneer je vrijwilligerswerk verricht voor een ANBI (algemeen nut beogende instelling), een sportorganisatie of een organisatie die geen vennootschapsbelasting betaalt.

Omdat stagiaires als doel hebben om ervaring op te doen voor hun toekomstige beroep, kunnen ze geen aanspraak maken op de vrijwilligersvergoeding. Wel mag je stagiairs een stagevergoeding toekennen.

Vrijwilligersvergoeding opgeven bij de Belastingdienst

Wanneer je als stichting onbelaste vrijwilligersvergoedingen uitkeert, hoef je deze niet op te geven bij de Belastingdienst. Dit scheelt een hoop papierwerk en dat is zeker voor stichtingen geen overbodige luxe.

Het opgeven van de vrijwilligersvergoeding is pas verplicht wanneer de vergoedingen boven de onbelaste norm uitstijgen. In dat geval wordt het bedrag aangemerkt als loon en moet hier loonheffing over worden betaald. 

Dit kan voor een ingewikkelde situatie zorgen. De vrijwilliger wiens vergoeding wordt overschreden, kan hierdoor namelijk aanspraak proberen te maken op uitbetaling van het minimumloon.

Het is mede daarom niet aan te raden om de belastingvrije norm voor vrijwilligersvergoeding te overschrijden.

Om de vergoedingen voor vrijwilligers door te geven aan de Belastingdienst, is het belangrijk dat je over de juiste gegevens beschikt. Denk daarbij aan de gewerkte uren, de vergoeding per uur en de betaalbewijzen of bonnetjes voor zakelijke onkosten. Over het veilig en verantwoord bijhouden hiervan, vind je hieronder meer informatie.

Vrijwilligers- en onkostenvergoeding bijhouden met Pleo

Je kunt de vrijwilligersvergoeding eenvoudig bijhouden door het aantal gewerkte uren te noteren en deze te vermenigvuldigen met de maximale vrijwilligersvergoeding per uur. Dit kan via een spreadsheet, maar ook via zakelijke software. Denk daarbij aan salaris- of boekhoudsoftware.

Voor de onkostenvergoeding ligt dit allemaal wat ingewikkelder. Voor het bijhouden en declareren van de onkostenvergoeding heb je een overzicht van declaraties, bonnen en kilometerspecificaties nodig. Deze zijn bedoeld om de kosten te verantwoorden en de juiste vergoeding te betalen. 

Het bijhouden van deze vergoedingen is gevoelig voor fouten. Declaraties worden nogal eens verkeerd ingevuld en bonnetjes raken zoek of worden vergeten. Gelukkig biedt de software van Pleo hierbij uitkomst. Dankzij Pleo kunnen vrijwilligers hun uitgaven en onkosten eenvoudig bijhouden in de mobiele app. Bonnetjes kunnen via de app worden gescand en worden automatisch gekoppeld aan de juiste transacties. 💡

Deze gegevens worden vervolgens automatisch doorgestuurd naar je financiële team en zijn ook meteen gekoppeld met je boekhoudsoftware. Hierdoor ben je minder geld, tijd en energie kwijt aan het in kaart brengen en declareren van je vergoedingen. Ook is de kans op menselijke fouten een stuk kleiner.

Slimmer bedrijfsuitgaven beheren voor je bedrijf

Bespaar tijd op vervelende, handmatige administratie en neem slimmer zakelijke beslissingen met het oog op de toekomst. Sluit je vandaag nog aan bij Pleo.

Dit vind je misschien ook leuk...